Quay lại

Bệnh vẩy nến trong mùa đông chiếm tỷ lệ cao

Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

26/10/2021 : 16:10

Ngày 23.10, Hội đồng KH&CN chuyên ngành tỉnh do TS Lê Công Nhường, Giám đốc Sở KH&CN chủ trì, tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học “Nghiên cứu mối liên quan nồng độ Prolactin, IgE với kết quả điều trị bệnh vảy nến thông thường bằng Methotrexate đơn thuần và kết hợp liệu pháp quang hóa (PUVA) tại Bệnh viện Phong - Da liễu trung ương Quy Hòa do TS.BS Nguyễn Thế Toàn làm chủ nhiệm.

Hội đồng KH&CN chuyên ngành tỉnhnghiệm thu đề tài khoa học

Với 3 mục tiêu nghiên cứu mô tả đặc điểm lâm sàng và một số yếu tố liên quan đến bệnh vẩy nến tại Bệnh viện Phong - Da liễu trung ương Quy Hòa. So sánh hiệu quả điều trị bệnh vẩy nến thông thường thể vừa, thể nặng bằng Methotrexate đơn thuần và kết hợp PUVA và đánh giá nồng độ Prolactin, IgE trước và sau điều Methotrexate đơn thuần và kết hợp PUVA.

Kết quả nghiên cứu trên 80 bệnh nhân tại bệnh viện ở 2 nhóm nhóm điều trị, nhóm I (điều trị Methotrexate đơn thuần kết hợp PUVA) và nhóm II (điều trị Methotrexate đơn thuần) cho thấy điều trị Methotrexate đơn thuần kết hợp PUVA tốt hơn 52.8%, mức độ sạch tổn thương hay tỷ lệ giảm PSAI cũng hiệu quả hơn so với nhóm II (điều trị Methotrexate đơn thuần). Có mối tương quan thuận giữa nồng độ Prolactin trước và sau điều trị bằng phương pháp kết hợp Methotrexate và PUVA, cũng như mối tương quan thuận, mạnh giữa nồng độ IgE (globulin miễn dịch E) với chỉ số PASI trước và sau điều trị. Cũng theo nghiên cứu cho thấy bệnh vẩy nến trong mùa đông chiếm tỷ lệ cao nhất là 39%, trong các bệnh liên quan với bệnh vẩy nến thì bệnh rối loạn chuyển hóa lipid chiếm tỷ lệ cao nhất 30%, tăng huyết áp 20.33%và bệnh nhân bị stress dễ bị khởi phát vảy nến cao hơn 2,1 lần so với bệnh  nhân không bị stress.

TS.BS Nguyễn Thế Toàn chủ nhiệm đề tài báo cáo trước Hội đồng KH&CN chuyên ngành tỉnh

Các thành viên Hội đồng KH&CN chuyên ngành tỉnhđánh giá tính thực tiễn của nghiên cứu và đã góp ý như tính toán chi phi điều trị của 2 phương pháp, bổ sung biên bản thông qua Hội đồng Y đức của Bệnh viện Phong - Da liễu trung ương Quy Hòa và thống nhất nghiệm thu kết quả nghiên cứu.

Tin ảnh Lê Tuấn

 

Tin liên quan