Quay lại

Danh bạ

Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

08/07/2020 : 11:07

Họ và tên Chức vụ Điện thoại Địa chỉ mail
Lãnh đạo Sở
TS.Lê Công Nhường Giám đốc 0256.3525358 nhuonglc@skhcn.binhdinh.gov.vn
TS.Nguyễn Hữu Hà Phó Giám đốc Sở 0256.3520579 hanh@skhcn.binhdinh.gov.vn
ThS.Võ Cao Thị Mộng Hoài Phó Giám đốc Sở 0256.3523842 hoaivctm@skhcn.binhdinh.gov.vn
ThS. Trương Quang Phong Phó Giám đốc Sở 0256.3522079 phongtq@skhcn.binhdinh.gov.vn
Văn phòng Sở 0256.3520266 vp@skhcn.binhdinh.gov.vn
ThS. Phan Thị Bích Hạnh Chánh văn phòng    hanhptb@skhcn.binhdinh.gov.vn
Võ Hoàng Hùng Phó Chánh Văn phòng   hungvh@skhcn.binhdinh.gov.vn
ThSNguyễn Hữu Nghĩa Phó Chánh Văn phòng   nghianh@skhcn.binhdinh.gov.vn
ThS.Hàn Mai Thy Kế toán trưởng   thyhm@skhcn.binhdinh.gov.vn
Nguyễn Thái Lái xe   thain@skhcn.binhdinh.gov.vn
Đỗ Thị Trà Giang Chuyên viên   giangdtt@skhcn.binhdinh.gov.vn
Nguyễn Lê Thanh Thảo Chuyên viên   thaonlt@skhcn.binhdinh.gov.vn
Tạ Thị Mỹ Dung Văn thư   dungttm@skhcn.binhdinh.gov.vn
Phòng Quản lý khoa học 0256.3524511 qlkh@skhcn.binhdinh.gov.vn
ThS.Phan Thị Thủy Trưởng  phòng   thuypt@skhcn.binhdinh.gov.vn
ThS.Đào Vũ Nguyên Phó trưởng phòng   nguyendv@skhcn.binhdinh.gov.vn
ThS.Đặng Thị Phương Mai Chuyên viên   maidtp@skhcn.binhdinh.gov.vn
Hoàng Thị Bích Thạch Chuyên viên   thachhtb@skhcn.binhdinh.gov.vn
Tô Trần Thủy Vân Chuyên viên   vanttt@skhcn.binhdinh.gov.vn
Phòng Quản lý công nghệ và Sở hữu trí tuệ 0256.3521098 qlcn@skhcn.binhdinh.gov.vn
ThS.Huỳnh Xuân Trường Trưởng phòng   truonghx@skhcn.binhdinh.gov.vn
ThS.Nguyễn Tiến Nhựt Phó Trưởng phòng   nhutnt@skhcn.binhdinh.gov.vn
Nguyễn Quốc Bảo Chuyên viên   baonq@skhcn.binhdinh.gov.vn
Hồ Thị Thùy Trinh Chuyên viên   trinhhtt@skhcn.binhdinh.gov.vn
Võ Lý Nguyên Bảo Chuyên viên   baovln@skhcn.binhdinh.gov.vn
Phòng Thanh Tra 0256.3522330 ttra@skhcn.binhdinh.gov.vn
Nguyễn Đức Tài Chánh Thanh tra   taind@skhcn.binhdinh.gov.vn
Đào Thị Ái Thùy Phó chánh thanh tra    thuydta@skhcn.binhdinh.gov.vn
Lê Quốc Hiệp Thanh tra viên   hieplq@skhcn.binhdinh.gov.vn