Sở Khoa học và Công nghệ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BÌNH ĐỊNH 
208 Diên Hồng, TP.Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
ĐT: (056)-3522075; Fax: (056)-3523661

Ban Giám đốc:

·         Giám đốc:                                    TS. Lê Công Nhường

·         Phó Giám đốc:                             ThS. Nguyễn Hữu Hà

·         Phó Giám đốc:                             ThS. Trần Đình Chương

I. Các phòng chuyên môn:

Văn phòng Sở: ĐT/Fax: 3523661

Phòng Quản lý chuyên ngành: ĐT: 3522075

Phòng Quản lý Khoa học: ĐT: 3524511

Phòng Quản lý công nghệ và sở hữu trí tuệ: ĐT: 3521098

Thanh tra Sở: ĐT: 3522330

II. Các đơn vị trực thuộc:

1.   Chi cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng

01 Bà Triệu, Tp. Quy Nhơn, Bình Định

ĐT: 3822747; Fax: 3822747

2. Trung tâm Phân tích và Kiểm nghiệm

173-175 Phan Bội Châu, Tp. Quy Nhơn, Bình Định

ĐT: 3822322; Fax: 3823816

3. Trung tâm Thông tin - Ứng dụng khoa học và công nghệ

386 Trần Hưng Đạo, Tp. Quy Nhơn, Bình Định

ĐT: 3814667 - 3522775; Fax: 3823661

4. Trung tâm Khám Phá Khoa Học

208 Diên Hồng, Tp. Quy Nhơn, Bình Định

ĐT: 0973536999

Liên hiệp các Hội KH&KT

472 Trần Hưng Đạo, Tp. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.
ĐT: 056-3828598

Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Bình Định (viết tắt là Liên Hiệp Hội : LHH) là tổ chức chính trị xã hội của trí thức Bình Định hoạt động trong các lĩnh vực Khoa học – Công nghệ – Môi trường. Liên Hiệp Hội bao gồm các hội Khoa học – Kỹ thuật ngành ở Tỉnh và các hội Khoa học – Kỹ thuật ở các Huyện, Thành phố (gọi chung là Hội Thành Viên) tự nguyện gia nhập Liên Hiệp Hội.

* Chức năng:
Tập hợp, đoàn kết đội ngũ tri thức khoa học và công nghệ trong Tỉnh; điều hòa phối hợp hoạt động của các hội thành viên và tạo điều kiện thuận lợi cho các Hội và anh chị em trí thức trong Tỉnh, trí thức người Bình Định ở ngoài Tỉnh phát huy tiềm năng trí tuệ của mình để phục vụ cho sự nghiệp CNN, HĐH đất nước.

* Nhiệm vụ:

• Thực hiện chức năng tư vấn, phản biện và giám định xã hội.
• Tham gia nghiên cứu khoa học và đưa nhanh tiến bộ khoa học và kỹ thuật vào sản xuất và đời sống.
• Phổ biến, truyền bá và bồi dưỡng tri thức khoa học kỹ thuật.
• Đào tạo nghiệp vụ chuyên môn cho những người làm công tác khoa học.
• Đặt quan hệ hợp tác với các tổ chức khoa học và kỹ thuật của các nước và của những người Việt Nam ở nước ngoài.

* Cơ cấu tổ chức:

• Ban chấp hành Liên hiệp hội.
• Các hội thành viên.
• Các đơn vị trực thuộc.

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH NHIỆM KỲ IV (2013-2018)

TT

Họ và tên

Chức danh

1.

TTND.BSCKII. Nguyễn Thị Thanh Bình

Chủ tịch Liên hiệp Hội

2.

CN. Lê Văn Tâm

Phó Chủ tịch LHH

3.

TS. Võ Ngọc Anh

Phó Chủ tịch, PGĐ phụ trách sở KH & CN

4.

TS. Nguyễn Hữu Hào

Trưởng Ban Kiểm tra LHH – Chủ tịch Hiệp hội Thuỷ sản

5.

KS. Nguyễn Văn Thắng

UV Ban Thường vụ LHH, Phó Giám đốc Sở Công Thương

6.

CN Hồ Xuân Ánh

Ủy viên Ban Thường vụ, Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ

7.

ThS.Huỳnh Cao Vân

UV Ban Thường vụ – Tổng thư ký

8.

CN. Đỗ  Quốc Anh

Ủy viên Ban chấp hành – Chủ tịch Hội KHKT huyện An Nhơn

9.

Đại tá Phạm Bá Bàng

Ủy viên Ban chấp hành – Phó Chủ tịch Hội Luật gia

10.

KS. Tô Ngọc Chỉnh

Ủy viên Ban chấp hành – Chủ tịch Hội Qui hoạch Nông thôn và Đô thị

11.

KTS.Nguyễn Văn Dũng

Ủy viên Ban chấp hành – PGĐ Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch

12.

CN. Đinh Bình Định

Ủy viên Ban chấp hành – Phó Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh

13.

PGS.TS Đinh Thanh  Đức

Ủy viên Ban chấp hành – Chủ tịch Hội Toán học

14.

KS. Đỗ Nguyên Đức

Ủy viên Ban chấp hành – Phó Chủ tịch Hội Cầu đường

15.

CN. Phạm Đình Đôn

Ủy viên Ban chấp hành – Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử

16.

KS. Lê Hiểu

Ủy viên Ban chấp hành – Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

17.

ThS.BS. Lê Quang Hùng

Ủy viên Ban chấp hành – Chủ tịch Hội Y tế Công cộng

18.

KS. Đào Văn Hùng

Ủy viên Ban chấp hành – Phó Chủ tịch Hội chăn nuôi Thú Y

19.

CN. Nguyễn Văn Hưng

Ủy viên Ban chấp hành – PGĐ Sở Tài chính

20.

ThS.DS. Phạm Thị Thanh Hương

Ủy viên Ban chấp hành – Phó Tổng GĐ Công ty Dược trang thiết bị y tế

21.

TTND. BS. Hồ Việt Mỹ

Ủy viên Ban chấp hành – Chủ tịch Hội Y học

22.

KS. Tống Nhuệ

Ủy viên Ban chấp hành , ủy viên Ban Kiểm tra – Chủ tịch Hội VAC

23.

BS.Nguyễn Văn Quang

Ủy viên Ban chấp hành – Phó Chủ tịch hội Dân số – Kế hoạch hóa gia đình

24.

TS. Hoàng Minh Tâm

Ủy viên Ban chấp hành – Viện trưởng Viện KHKT NN duyên hải Nam trung bộ

25.

KS. Võ Xuân Thanh

Ủy viên Ban chấp hành – Chủ tịch Hội Tin học tỉnh

26.

KS. Phạm Duy Thành

Ủy viên Ban chấp hành – Chủ tịch Hội Bảo vệ thực vật

27.

CN. Nguyễn Thị Diệu Thu

Ủy viên Ban chấp hành , Ủy viên Ban Kiểm tra- Chánh văn phòng Liên hiệp Hội

28.

CN.Huỳnh Thị Thanh Thủy

Ủy viên Ban chấp hành – PGĐ Sở Kế hoạch và Đầu tư

29.

ThS. Nguyễn Thị Như Tú

Ủy viên Ban chấp hành – Chủ tịch Hội Điều dưỡng tỉnh

30.

ThS. Đào Đức Tuấn

Ủy viên Ban chấp hành – PGĐ Sở Giáo dục – Đào tạo

31.

KS. Đinh Văn Tiên

Ủy viên Ban chấp hành – PGĐ Sở Tài nguyên và Môi trường

32.

KTS. Đào Quí Tiêu

Ủy viên Ban chấp hành – Chủ tịch Hội Kiến trúc sư

33.

KS. Nguyễn Ngọc Trai

Ủy viên Ban chấp hành – Chủ tịch Hội Xây dựng

34.

TTND.PGS.TS. Triệu Nguyên Trung

Ủy viên Ban chấp hành – Nguyên Giám đốc Viện Sốt rét Ký sinh trùng – Công trùng Quy Nhơn

35.

ThS. Trần Văn Trương

Ủy viên Ban chấp hành – Chủ tịch Hội Dược học

36.

KS. Nguyễn Hữu Vui

Ủy viên Ban chấp hành – Chủ tịch Hội Thủy lợi

37.

PGS.TS. Võ Viễn

Ủy viên Ban chấp hành – Phó Chủ tịch Hội Hóa học

 

* Các Hội thành viên:

Tên hội

Địa chỉ

Điện thoại

- Hiệp hội Thuỷ sản.

110 Trần Hưng Đạo, Quy Nhơn.

056-3892167

- Hiệp hội VacViNa.

452 Trần Hưng Đạo, Quy Nhơn.

056-3823648

- Hội Đông Y.

509 Trần Hưng Đạo, Quy Nhơn.

056-3826098

- Hội Y dược học.

419 Trần Hưng Đạo, Quy Nhơn.

056-3818519

- Hội Dược học.

374 Trần Hưng Đạo, Quy Nhơn.

056-3822814

- Chi hội khoa học đất.

170 An Dương Vương, Quy Nhơn.

056-3827571

- Hội Luật gia.

08 Lê Thánh Tôn, Quy Nhơn.

056-3893041

- Hội Kế hoạch hoá gia đình.

630 Nguyễn Thái Học, Quy Nhơn.

056-3846851

- Hội Châm cứu.

20 Ngô Thời Nhiệm, Quy Nhơn.

056-3829324

- Hội Địa chất.

59-61 Lê Hồn Phong, Quy Nhơn.

056-3811021

- Hội Tâm lý – Giáo dục học.

170 An Dương Vương, Quy Nhơn.

056-3846493

- Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

01 Bà Triệu, Quy Nhơn.

056-3824419

- Hội Xây dựng.

32 Lý Thường Kiệt, Quy Nhơn.

056-3822882

- Hội Hóa học.

170 An Dương Vương, Quy Nhơn.

056-3822663

- Hội Cầu đường.

16 Nguyễn Huệ, Quy Nhơn.

056-3892577

- Hội Điều dưỡng.

106 Nguyễn Huệ, Quy Nhơn.

056-3816186

- Hội Khoa học Lịch Sử.

Quy Nhơn.

 

- Hội Tin học.

68 Lê Duẩn, Quy Nhơn.

056-3820075


Các đơn vị trực thuộc

- Trung tân Tư vấn Đầu tư và Phát triển KH-CN-MT.

472 Trần Hưng Đạo, Tp.Quy Nhơn.

056-3828598

- Trung tâm Tin học Bình Định

06 Mai Xuân Thưởng, Tp.Quy Nhơn.

056-3821435

- Câu lạc bộ dưỡng sinh tâm thể

131 Hoàng Hoa Thám, Tp. Quy Nhơn.

056-3823305

 

Cơ quan nghiên cứu và phát triển

+ Viện sốt rét ký sinh trùng côn trùng Quy Nhơn

611B Nguyễn Thái Học – Thành phố Qui Nhơn
Tel: (056)-3846517-3846936; Fax: (056)-3846755.

+ Phân viện điều tra quy hoạch Rừng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

35 Lý Thái Tổ – Thành phố Qui Nhơn
Tel: (056)-3846611; Fax: (056)-3846010.

+ Viện KHKT Nông nghiệp duyên hải Nam Trung Bộ

317 Nguyễn Thị Minh Khai – Thành phố Qui Nhơn
Tel: (056)-3846626.

+ Trung tâm nghiên cứu và phát triển chăn nuôi miền Trung

470 Trần Hưng Đạo – Thành phố Qui Nhơn
Tel: (056)-3821044.

+ Trung tâm ĐH2

176 Lê Hồng Phong – Thành phố Qui Nhơn
Tel: (056)-3815511.

+ Liên đoàn địa chất Trung Trung Bộ

613 Nguyễn Thái Học – Thành phố Qui Nhơn
Tel: (056)-3846768; Fax: (056)-3847031.

+ Trung tâm Phân tích và Kiểm nghiệm Bình Ðịnh

173-175 Phan Bội Châu – Thành phố Qui Nhơn
Tel: (056)-3822322-3823816; Fax: 056-3823816.

+ Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KHCN Bình Định

386 Trần Hưng Đạo – Thành phố Qui Nhơn
Tel: (056)-3822540-3825791; Fax: (056)-3823661.

+ Trung tâm Hỗ trợ phát triển CNTT Bình Ðịnh

68 Lê Duẩn – Thành phố Qui Nhơn
Tel: (056)-3820092-3822775; Fax: (056)-3823661.

+ Trung tâm khuyến nông Bình Ðịnh

127 Lê Hồng Phong – Thành phố Qui Nhơn
Tel: (056)-3812127.

+ Trung tâm giống cây trồng Bình Định

Nhơn Phú – Thành phố Qui Nhơn
Tel: (056)-3848201.

+ Trung tâm Khoa học kỹ thuật vật nuôi

Phạm Ngũ Lão – Thành phố Qui Nhơn
Tel: (056)-3525139.

+ Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường

01 Nguyễn Trung Trực – Thành phố Qui Nhơn
Tel: (056)-3822629.

+ Đoàn điều tra quy hoạch thiết kế lâm nghiệp

444 Nguyễn Thị Minh Khai – Thành phố Qui Nhơn
Tel: (056)-3646474.

+ Trung tâm Tin học QLHC Nhà nước

01 Trần Phú – Thành phố Qui Nhơn
Tel: (056)-3822936.

+ Trung tâm Tư vấn Đầu tư và Phát triển KH-CN-MT Bình Định

472 Trần Hưng Đạo – Thành phố Qui Nhơn
Tel: (056)-3828598.

+ Trung tâm Tin học Bình Định

06 Mai Xuân Thưởng – Thành phố Qui Nhơn
Tel: (056)-3828753.544

Đề tài