Video Khoa học & Công nghệ


video
Bàn giao sản phẩm 2 nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh
video
Khai mạc ngày hội Khởi nghiệp ĐMST tỉnh Bình Định lần thứ IV
video
Dấu Ấn sự kiện tuần lễ Nasa Việt Nam tại Bình Định
video
Hoạt động trải nghiệm và khám phá tại Trung tâm KPKH & ĐMST
video
Khai mạc tuần lễ Nasa Việt Nam tại Bình Định
video
Giới Thiệu VIETNAM SPACE WEEK
video
Hội thảo "“Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Động lực phát triển bền vững”
video
Hội nghị Giám đốc Sở KH&CN toàn quốc năm 2023
video
Kế hoạch Hoạt động KHCN cấp huyện, thị xã, TP năm 2023
video
Bộ trưởng Bộ KH&CN làm việc tại Bình Định
video
Dấu ấn Khoa học và Công nghệ năm 2022
video
Nâng tầm Mai vàng Bình Định