Video Khoa học & Công nghệ


video
Nâng cao vị thế Mai vàng Bình Định
video
Lễ đón nhận văn bằng chỉ dẫn địa lý "Mai vàng Bình Định"
video
Tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024
video
Điểm đến du lịch Khoa học đầu tiên ở Việt Nam
video
Hội thảo về thực trạng và định hướng nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển KT-XH của tỉnh Bình Định
video
Nghiệm thu đề tài Khoa học về chuẩn hóa hệ thống CSDL Thông tin quy hoạch xây dựng
video
Hội thảo khoa học “Thành Hoàng Đế trong tiến trình lịch sử Việt Nam”
video
Hội nghị về Nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng các nhiệm vụ KH&CN
video
KHCN và ĐMST Thúc đẩy phát triển KT-XH vùng Nam Trung bộ và Tây Nguyên
video
Bàn giao sản phẩm 2 nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh
video
Khai mạc ngày hội Khởi nghiệp ĐMST tỉnh Bình Định lần thứ IV
video
Dấu Ấn sự kiện tuần lễ Nasa Việt Nam tại Bình Định