Quay lại

Người phát ngôn

Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

12/07/2021 : 14:07

Người phát ngôn Sở Khoa học và Công nghệ

Họ và tên: Lê Công Nhường

Chức vụ: Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

Điện thoại cơ quan: 0256.3525358 Di động: 0935.268.568

Email: nhuonglc@skhcn.binhdinh.gov.vn