BẢN TIN

KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ


Bản tin số 2 - 2024

Chịu trách nhiệm xuất bản:

TS. LÊ CÔNG NHƯỜNG

Trưởng ban biên tập:

ThS. Võ Cao Thị Mộng Hoài

Thư ký tòa soạn:

Hồng Hà


STT MỤC LỤC TRANG
1 Kỳ vọng thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao – HH 1
2 Chuyển đổi số ngành khcn tỉnh Bình Định năm 2024 – HG 3
3 Các nhiệm vụ trọng tâm của ngành KH&CN tỉnh năm 2024– KL 5
4 Bình Định thúc đẩy phát triển KH&CN và đổi mới sáng tạo – HH 7
5 Mai vàng Bình Định được cấp chứng nhận bảo hộ chỉ dẫn địa lý: “Chìa khóa vàng” để quảng bá sản phẩm – HH 9
6 Đón đầu xu hướng trải nghiệm khoa học – HG 11
7 Đẩy mạnh hợp tác phát triển giáo dục STEM – KL 12
8 Chuyển đổi số trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bình Định – Thực trạng và giải pháp (đề tài) 13
9 Thực trạng kinh tế khu vực đô thị đóng góp vào giá trị sản xuất tỉnh bình định giai đoạn 2016-2022 (đề tài) 14
10 Hiệu quả kinh tế các mô hình vườn rừng gắn với sinh kế hộ gia đình trên địa bàn tỉnh bình định (đề tài) 15
11 Xây dựng khu trưng bày triển lãm tinh thể chủ đề cấu tạo của Trái Đất phục vụ phổ biến khoa học cho công chúng (đề tài) 17
12 Thực hiện nhiệm vụ nâng cao năng lực cạnh tranh doanh nghiệp năm 2023 (đề tài) 19
13 Quan hê ngoại giao Việt Nam – Trung Quốc dưới thời Quang Trung-Đinh Bá Hòa 21
Tải về: Bản tin số 2 - 2024
Xem bản tin thông qua mã Qrcode

CÁC SỐ KHÁC:
2024: Bản tin số 03,04 2023, Bản tin số 2 - 2024, Bản tin số 1 - 2024, Bản tin số Xuân 2024,
2023: Bản tin số 10 2023, Bản tin số 9 2023, Bản tin số 8 2023, Bản tin số 7 2023, Bản tin số 5 2023, Bản tin số 6 2023, Bản tin số 3-4 2023, Bản tin số 2 2023, Bản tin Xuân 2023, Bản tin số 1 2023,
2022: Bản tin số 10 2022, Bản tin số 9 2022, Bản tin số 8 2022, Bản tin số 7 2022, Bản tin số 6 2022, Bản tin số 5 2022, Bản tin số 4 2022, Bản tin số 3 2022, Bản tin số 2 2022, Bản tin xuân 2022,
2021: Bản tin số 11- 2021, Bản tin số 10 - 2021, Bản tin số 9 2021, Bản tin số 8 2021, Bản tin số 7- 2021, Bản tin số 6- 2021, Bản tin số 5 - 2021, Bản tin số 4 - 2021, Bản tin số 3 - 2021, Bản tin Xuân - 2021,
2020: Bản tin số 06 - 2020, Bản tin số 05 - 2020, Bản tin số 04 - 2020, Bản tin số 03 - 2020, Bản tin số 07 - 2020, Bản tin số 02 - 2020, Bản tin số 01 - 2020, Tạp chí số 05 -2020, Tạp chí số 04 -2020, Tạp chí số 03 - 2020, Tạp chí số 02 -2020, Tạp chí Xuân 2020,
2019: Tạp chí số 11 2019, Tạp chí số 10 2019, Tạp chí số 9 2019, Tạp chí số 8 2019, Tạp chí số 7 2019, Tạp chí số 6 2019, Tạp chí số 5 2019, Tạp chí số 4 2019, Tạp chí số 3 2019, Tạp chí Xuân năm 2019,
2018: Tạp chí số 12 năm 2018, Tạp chí số 11 năm 2018, Tạp chí số 10 năm 2018, Tạp chí số 9 năm 2018, Tạp chí số 8-2018, Tạp chí số 7-2018, Tạp chí số 6- 2018, Tạp chí số 4+5 năm 2018, Tạp chí số 3 - 2018, Tạp chí xuân 2018,
2017: Tạp chí số 12- 2017,
Tìm theo mục lục: