BẢN TIN

KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ


Bản tin số 9 2023

Chịu trách nhiệm xuất bản:

TS. LÊ CÔNG NHƯỜNG

Trưởng ban biên tập:

ThS. Võ Cao Thị Mộng Hoài

Thư ký tòa soạn:

Hồng Hà


STT MỤC LỤC TRANG
1 Đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - Hồng Hà 1
2 Hội thảo Hợp tác phát triển CNTT-TT Việt Nam lần thứ 24: Dữ liệu số và nền tảng số là “trái tim” của chuyển đổi số – Hồng Hà 3
3 Hiệu quả từ dự án cây chè dây ở An Toàn - Quang Thạch 5
4 Luật SHTT 2022 về nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, cạnh tranh không lành mạnh - Khánh Linh 6
5 ATM: Khẳng định thương hiệu nhờ nâng cao năng suất chất lượng - Hồng Hà 8
6 Nâng cao chất lượng sản xuất nông sản thông qua mã số vùng trồng - Hương Giang 10
7 Khoác “áo mới” cho làng rau Thuận Nghĩa - Hương Giang 11
8 Hoạt động khoa học và công nghệ trong 9 tháng đầu năm 2023 - Hương Giang 13
9 Nuôi phôi ngày 5 - Bước tiến trong điều trị vô sinh ở Bình Định - Thanh Trúc 15
10 Công ty CP Gạch Tuynen Bình Định: Hành trình tiên phong công nghệ sản xuất gạch xây dựng tại Bình Định - Khánh Linh 17
11 Các huyệt sinh tử trong y võ cổ truyền Bình Định-Đinh Khắc Diện 19
12 Phụ nữ tham gia phát triển du lịch nông nghiệp trên địa bàn các huyện, thị xã phía bắc tỉnh Bình Định - Nhóm nghiên cứu 21
13 Đoàn công tác Hội đồng Lý luận Trung ương khảo sát thực tế tại TP Quy Nhơn- Hồng Hà 23
14 Bình Định: 01 giải pháp đoạt giải khuyến khích Cuộc thi Sáng tạo 23
15 Hội nghị Giao ban KH&CN vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên Lần XVI: Kết nối, phát triển KH&CN cho sự nâng cao kinh tế xã hội - Khánh Linh 23
16 Bình Định tổ chức hội thảo nâng cao nhận thức về sáng chế và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ- Khánh Linh 24
17 Chương trình ươm tạo dự án khởi nghiệp- Khánh Linh 24
18 Chương trình ươm tạo dự án khởi nghiệp- Khánh Linh 24
Tải về: Bản tin số 9 2023
Xem bản tin thông qua mã Qrcode

CÁC SỐ KHÁC:
2024: Bản tin số 03,04 2023, Bản tin số 2 - 2024, Bản tin số 1 - 2024, Bản tin số Xuân 2024,
2023: Bản tin số 10 2023, Bản tin số 9 2023, Bản tin số 8 2023, Bản tin số 7 2023, Bản tin số 5 2023, Bản tin số 6 2023, Bản tin số 3-4 2023, Bản tin số 2 2023, Bản tin Xuân 2023, Bản tin số 1 2023,
2022: Bản tin số 10 2022, Bản tin số 9 2022, Bản tin số 8 2022, Bản tin số 7 2022, Bản tin số 6 2022, Bản tin số 5 2022, Bản tin số 4 2022, Bản tin số 3 2022, Bản tin số 2 2022, Bản tin xuân 2022,
2021: Bản tin số 11- 2021, Bản tin số 10 - 2021, Bản tin số 9 2021, Bản tin số 8 2021, Bản tin số 7- 2021, Bản tin số 6- 2021, Bản tin số 5 - 2021, Bản tin số 4 - 2021, Bản tin số 3 - 2021, Bản tin Xuân - 2021,
2020: Bản tin số 06 - 2020, Bản tin số 05 - 2020, Bản tin số 04 - 2020, Bản tin số 03 - 2020, Bản tin số 07 - 2020, Bản tin số 02 - 2020, Bản tin số 01 - 2020, Tạp chí số 05 -2020, Tạp chí số 04 -2020, Tạp chí số 03 - 2020, Tạp chí số 02 -2020, Tạp chí Xuân 2020,
2019: Tạp chí số 11 2019, Tạp chí số 10 2019, Tạp chí số 9 2019, Tạp chí số 8 2019, Tạp chí số 7 2019, Tạp chí số 6 2019, Tạp chí số 5 2019, Tạp chí số 4 2019, Tạp chí số 3 2019, Tạp chí Xuân năm 2019,
2018: Tạp chí số 12 năm 2018, Tạp chí số 11 năm 2018, Tạp chí số 10 năm 2018, Tạp chí số 9 năm 2018, Tạp chí số 8-2018, Tạp chí số 7-2018, Tạp chí số 6- 2018, Tạp chí số 4+5 năm 2018, Tạp chí số 3 - 2018, Tạp chí xuân 2018,
2017: Tạp chí số 12- 2017,
Tìm theo mục lục: