TẠP CHÍ

KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ


Bản tin số 6 2023

Chịu trách nhiệm xuất bản:

TS. LÊ CÔNG NHƯỜNG

Trưởng ban biên tập:

ThS. Võ Cao Thị Mộng Hoài

Thư ký tòa soạn:

Hồng Hà


STT MỤC LỤC TRANG
1 KH&CN đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội địa phương - Khánh Linh 1
2 Chính sách chuyển giao công nghệ tại Việt Nam - Hương Giang 3
3 Dấu ấn sự kiện Tuần lễ NASA Việt Nam tại Bình Định - Hồng Hà 5
4 Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Bình Định: Cần có các giải pháp liên kết thúc đẩy phát triển - Khánh Linh 7
5 Cô gái vàng trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Bình Định - Thanh Trúc 9
6 Định vị thương hiệu cá điêu hồng Vĩnh Thạnh - Hương Giang 11
7 “Chắp cánh” cho du lịch phát triển - Khánh Linh 12
8 Đưa sản phẩm nghề truyền thống vươn xa - Hồng Hà 14
9 Dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn uy tín hàng đầu tại Bình Định - Khánh Linh 16
10 Hỗ trợ đầu ra cho sản phẩm của đồng bào dân tộc thiểu số miền núi - Thanh Trúc 18
11 Giữ nghề truyền thống bằng công nghệ - Hương Giang 20
12 Thăm đền thờ Đô đốc Bùi Thị Xuân - Thanh Trúc 22
13 Sôi nổi ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bình Định - Khánh Linh 23
14 Nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN về giải pháp thu hút du khách Nga và Đông Âu - Khánh Linh 23
15 Nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN về chuyển đổi văn bản chữ viết tiếng Việt sang phát thanh tiếng Bana Kriêm - Hồng Hà 23
16 Nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN về sản xuất thức ăn cho bê đực sữa - Khánh Linh 24
17 Cấp chứng nhận doanh nghiệp KH&CN cho Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển công nghệ Thế Giới Xanh - Thành Trần 24
18 Tập huấn chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ - Hồng Hà 24
Tải về: Bản tin số 6 2023
Xem bản tin thông qua mã Qrcode

CÁC SỐ KHÁC:
2023: Bản tin số 7 2023, Bản tin số 5 2023, Bản tin số 6 2023, Bản tin số 3-4 2023, Bản tin số 2 2023, Bản tin Xuân 2023, Bản tin số 1 2023,
2022: Bản tin số 10 2022, Bản tin số 9 2022, Bản tin số 8 2022, Bản tin số 7 2022, Bản tin số 6 2022, Bản tin số 5 2022, Bản tin số 4 2022, Bản tin số 3 2022, Bản tin số 2 2022, Bản tin xuân 2022,
2021: Bản tin số 11- 2021, Bản tin số 10 - 2021, Bản tin số 9 2021, Bản tin số 8 2021, Bản tin số 7- 2021, Bản tin số 6- 2021, Bản tin số 5 - 2021, Bản tin số 4 - 2021, Bản tin số 3 - 2021, Bản tin Xuân - 2021,
2020: Bản tin số 06 - 2020, Bản tin số 05 - 2020, Bản tin số 04 - 2020, Bản tin số 03 - 2020, Bản tin số 07 - 2020, Bản tin số 02 - 2020, Bản tin số 01 - 2020, Tạp chí số 05 -2020, Tạp chí số 04 -2020, Tạp chí số 03 - 2020, Tạp chí số 02 -2020, Tạp chí Xuân 2020,
2019: Tạp chí số 11 2019, Tạp chí số 10 2019, Tạp chí số 9 2019, Tạp chí số 8 2019, Tạp chí số 7 2019, Tạp chí số 6 2019, Tạp chí số 5 2019, Tạp chí số 4 2019, Tạp chí số 3 2019, Tạp chí Xuân năm 2019,
2018: Tạp chí số 12 năm 2018, Tạp chí số 11 năm 2018, Tạp chí số 10 năm 2018, Tạp chí số 9 năm 2018, Tạp chí số 8-2018, Tạp chí số 7-2018, Tạp chí số 6- 2018, Tạp chí số 4+5 năm 2018, Tạp chí số 3 - 2018, Tạp chí xuân 2018,
2017: Tạp chí số 12- 2017,
Tìm theo mục lục: