BẢN TIN

KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ


Bản tin số 3-4 2023

Chịu trách nhiệm xuất bản:

TS. LÊ CÔNG NHƯỜNG

Trưởng ban biên tập:

ThS. Võ Cao Thị Mộng Hoài

Thư ký tòa soạn:

Hồng Hà


STT MỤC LỤC TRANG
1 Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên nền tảng văn hóa Việt Nam - Hồng Hà (Nguồn: Tạp chí KH&CN Việt Nam) 1
2 Bình Định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo nhằm bứt phá về kinh tế - xã hội - Hồng Hà 2
3 Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo: Giải pháp đột phá cho các mục tiêu phát triển - Khánh Linh 6
4 Thanh niên phải dám nghĩ, dám làm, dám khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo - Hồng Hà 9
5 Ứng dụng công nghệ cao trong nâng cao năng suất nông nghiệp - Hương Giang 12
6 Chuyển biến trong hoạt động sở hữu trí tuệ tại Bình Định - Khánh Linh 15
7 Bidiphar chủ động chuyển đổi số - Hương Giang 18
8 Trung tâm Phân tích và Đo lường Chất lượng Bình Định: Nâng cao năng lực quản lý, kiểm định phương tiện đo - Hồng Hà 22
9 Trung tâm Khám phá khoa học và Đổi mới sáng tạo Sứ mệnh tiên phong đổi mới sáng tạo - Khánh Linh 28
10 Đại hội Công đoàn cơ sở Sở KH&CN Bình Định nhiệm kỳ 2023 – 2028 - Hồng Hà 32
11 Trung tâm Thông tin - Ứng dụng KH&CN: Nơi bảo tồn, lưu giữ nguồn gen - Hương Giang 34
12 Nghiên cứu xây dựng quy trình nhân giống cây Chè dây bằng phương pháp giâm hom - Tạ Thị Thúy Hường, Nguyễn Đức Thiệp, Bùi Ngọc Hân, Nguyễn Trung Tiến 36
13 Phòng ngừa và điều trị thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng - BSCK2. Đào Văn Nhân 38
14 Phòng ngừa và điều trị thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng - BSCK2. Đào Văn Nhân 38
15 Nhận xét về một số kết quả nghiên cứu sản xuất chế phẩm sinh học AT-BIOBĐ để ứng dụng nuôi bê sữa đực tách mẹ tại Bình Định - ThS. Trần Văn Hạnh, ThS. Lê Hồng Linh, PGS.TS. Phạm Ngọc Khái 40
16 Có một khu vườn đặc biệt trong lòng phố biển - Thanh Trúc 42
17 Dấu ấn văn hóa Quy Nhơn qua những công trình - Nguyễn Thị Bích Hoa 44
18 Kiểm tra tiến độ nhiệm vụ về sản xuất các giống lúa gạo màu - Hồng Hà 46
19 Nâng cao hiệu quả nghiên cứu khoa học của nữ trí thức Việt Nam - Hồng Hà 47
20 Hội nghị triển khai hoạt động khoa học và công nghệ năm 2023 - Khánh Linh 48
Tải về: Bản tin số 3-4 2023
Xem bản tin thông qua mã Qrcode

CÁC SỐ KHÁC:
2024: Bản tin số Xuân 2024,
2023: Bản tin số 10 2023, Bản tin số 9 2023, Bản tin số 8 2023, Bản tin số 7 2023, Bản tin số 5 2023, Bản tin số 6 2023, Bản tin số 3-4 2023, Bản tin số 2 2023, Bản tin Xuân 2023, Bản tin số 1 2023,
2022: Bản tin số 10 2022, Bản tin số 9 2022, Bản tin số 8 2022, Bản tin số 7 2022, Bản tin số 6 2022, Bản tin số 5 2022, Bản tin số 4 2022, Bản tin số 3 2022, Bản tin số 2 2022, Bản tin xuân 2022,
2021: Bản tin số 11- 2021, Bản tin số 10 - 2021, Bản tin số 9 2021, Bản tin số 8 2021, Bản tin số 7- 2021, Bản tin số 6- 2021, Bản tin số 5 - 2021, Bản tin số 4 - 2021, Bản tin số 3 - 2021, Bản tin Xuân - 2021,
2020: Bản tin số 06 - 2020, Bản tin số 05 - 2020, Bản tin số 04 - 2020, Bản tin số 03 - 2020, Bản tin số 07 - 2020, Bản tin số 02 - 2020, Bản tin số 01 - 2020, Tạp chí số 05 -2020, Tạp chí số 04 -2020, Tạp chí số 03 - 2020, Tạp chí số 02 -2020, Tạp chí Xuân 2020,
2019: Tạp chí số 11 2019, Tạp chí số 10 2019, Tạp chí số 9 2019, Tạp chí số 8 2019, Tạp chí số 7 2019, Tạp chí số 6 2019, Tạp chí số 5 2019, Tạp chí số 4 2019, Tạp chí số 3 2019, Tạp chí Xuân năm 2019,
2018: Tạp chí số 12 năm 2018, Tạp chí số 11 năm 2018, Tạp chí số 10 năm 2018, Tạp chí số 9 năm 2018, Tạp chí số 8-2018, Tạp chí số 7-2018, Tạp chí số 6- 2018, Tạp chí số 4+5 năm 2018, Tạp chí số 3 - 2018, Tạp chí xuân 2018,
2017: Tạp chí số 12- 2017,
Tìm theo mục lục: