BẢN TIN

KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ


Bản tin số 2 2023

Chịu trách nhiệm xuất bản:

TS. LÊ CÔNG NHƯỜNG

Trưởng ban biên tập:

ThS. Võ Cao Thị Mộng Hoài

Thư ký tòa soạn:

Hồng Hà


STT MỤC LỤC TRANG
1 Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030: Tạo đột phá về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo - KL 1
2 06 luật mới thông qua tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội XV - Khánh Linh 2
3 Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường - Hồng Hà 3
4 Trung tâm Phân tích và Đo lường chất lượng Bình Định: Nâng cao năng lực phân tích kiểm nghiệm lĩnh vực hóa sinh - Hương Giang 4
5 Ðảm bảo an toàn bức xạ, hạt nhân - Hương Giang 6
6 Thực hiện sứ mệnh phổ biến khoa học tại ngày hội người bình định năm 2023 - Oanh Trang 8
7 Mang “vũ trụ” đến với công chúng- Khánh Linh 9
8 Thúc đẩy hoạt động khoa học, công nghệ cấp huyện - Hồng Hà 10
9 Phát triển cây chè dây tạo sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số - Hồng Hà 11
10 Giao ban trực tuyến đánh giá kết quả nhiệm vụ 2 tháng đầu năm 2023 Hồng Hà 13
11 Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa- Tạ Chí Đông Luân - Nguyễn Thị Lệ 15
12 Đánh giá tiềm năng phát triển du lịch nông nghiệp trên địa bàn các huyện, thị xã phía bắc tỉnh bình định ở góc độ cầu- Nguyễn Thị Thu Thủy, Hoàng Thị Hoài Hương, Nguyễn Công Đệ 16
13 Hình tượng người phụ nữ trên sân khấu bài chòi - Thúy Hường - Thu Thảo 18
14 Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bình Định- Khánh Linh 22
15 Tích cực triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc -Hương Giang 22
16 Tăng cường và đổi mới hoạt động đo lường -Hương Giang 22
17 Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa - Hương Giang 23
18 Kiểm tra tiến độ đề tài nghiên cứu KH&CN về xây dựng quy trình nhân giống, trồng và chế biến dược liệu Ba kích, Hà thủ ô đỏ - Hồng Hà 23
19 Xử phạt 3 trường hợp vi phạm trong kinh doanh xăng dầu - Đức-Tài 23
20 Kiểm tra tiến độ đề tài nghiên cứu KH&CN về trồng và chế biến sản phẩm thương mại từ cây dược liệu Đảng sâm - Hồng Hà 24
Tải về: Bản tin số 2 2023
Xem bản tin thông qua mã Qrcode

CÁC SỐ KHÁC:
2024: Bản tin số Xuân 2024,
2023: Bản tin số 10 2023, Bản tin số 9 2023, Bản tin số 8 2023, Bản tin số 7 2023, Bản tin số 5 2023, Bản tin số 6 2023, Bản tin số 3-4 2023, Bản tin số 2 2023, Bản tin Xuân 2023, Bản tin số 1 2023,
2022: Bản tin số 10 2022, Bản tin số 9 2022, Bản tin số 8 2022, Bản tin số 7 2022, Bản tin số 6 2022, Bản tin số 5 2022, Bản tin số 4 2022, Bản tin số 3 2022, Bản tin số 2 2022, Bản tin xuân 2022,
2021: Bản tin số 11- 2021, Bản tin số 10 - 2021, Bản tin số 9 2021, Bản tin số 8 2021, Bản tin số 7- 2021, Bản tin số 6- 2021, Bản tin số 5 - 2021, Bản tin số 4 - 2021, Bản tin số 3 - 2021, Bản tin Xuân - 2021,
2020: Bản tin số 06 - 2020, Bản tin số 05 - 2020, Bản tin số 04 - 2020, Bản tin số 03 - 2020, Bản tin số 07 - 2020, Bản tin số 02 - 2020, Bản tin số 01 - 2020, Tạp chí số 05 -2020, Tạp chí số 04 -2020, Tạp chí số 03 - 2020, Tạp chí số 02 -2020, Tạp chí Xuân 2020,
2019: Tạp chí số 11 2019, Tạp chí số 10 2019, Tạp chí số 9 2019, Tạp chí số 8 2019, Tạp chí số 7 2019, Tạp chí số 6 2019, Tạp chí số 5 2019, Tạp chí số 4 2019, Tạp chí số 3 2019, Tạp chí Xuân năm 2019,
2018: Tạp chí số 12 năm 2018, Tạp chí số 11 năm 2018, Tạp chí số 10 năm 2018, Tạp chí số 9 năm 2018, Tạp chí số 8-2018, Tạp chí số 7-2018, Tạp chí số 6- 2018, Tạp chí số 4+5 năm 2018, Tạp chí số 3 - 2018, Tạp chí xuân 2018,
2017: Tạp chí số 12- 2017,
Tìm theo mục lục: