BẢN TIN

KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ


Bản tin số 1 2023

Chịu trách nhiệm xuất bản:

TS. LÊ CÔNG NHƯỜNG

Trưởng ban biên tập:

ThS. Võ Cao Thị Mộng Hoài

Thư ký tòa soạn:

Hồng Hà


STT MỤC LỤC TRANG
1 Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2023) Sức mạnh của Đảng - Sức mạnh từ nhân dân - HH (Nguồn: BĐO) 1
2 Thúc đẩy phát triển vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ - KL 2
3 Đưa Bình Định vào nhóm dẫn đầu của miền Trung - KL 3
4 Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt thăm các mô hình sản xuất tôm giống công nghệ cao tại Bình Định - Hồng Hà 5
5 Tạo điều kiện cho doanh nghiệp đổi mới công nghệ và khởi nghiệp sáng tạo - Hương Giang 7
6 Nâng tầm giá trị thương hiệu mai vàng Bình Định - Hồng Hà 9
7 Phụ nữ trong công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ tại tỉnh Bình Định: Vinh quang và thách thức - ThS. Võ Cao Thị Mộng Hoài 11
8 Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ: Đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất - Hương Giang 14
9 Phục vụ nhiều hoạt động trải nghiệm khoa học dịp tết Quý Mão 2023 - Hồng Hà 15
10 Triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh năm 2022 - Trần Quốc Trường, Đỗ Thị Xuyên 16
11 TRUNG TÂM THÔNG TIN - ỨNG DỤNG KH&CN: Hỗ trợ truy xuất nguồn gốc sản phẩm - Nguyễn Thị Tình 17
12 Xử lý vấn đề mất cân bằng tài nguyên và vay mượn từ trong bài toán dịch máy việt - bahnar - Quản Thành Thơ, Võ Gia Nghĩa, Phan Trọng Nghiệp 18
13 Đưa ngày hội phổ biến khoa học đến với học sinh vùng sâu vùng xa - Mỹ Duyên 21
14 Hai tượng voi đá thành đồ bàn được công nhận là bảo vật quốc gia - Nguyễn Viết Tuấn 22
15 Bản tin KH&CN đoạt giải “trang bìa xuân đẹp” - Hồng Hà 23
16 Hội nghị công chức, viên chức, người lao động Sở KH&CN năm 2023 - Khánh Linh 23
17 Nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ - Văn Thành 23
18 Đẩy mạnh hoạt động thông tin, thống kê KH&CN - Hương Giang 24
19 2 dự án đạt giải nhất cuộc thi KHKT dành cho học sinh trung học - Khánh Linh 24
Tải về: Bản tin số 1 2023
Xem bản tin thông qua mã Qrcode

CÁC SỐ KHÁC:
2024: Bản tin số Xuân 2024,
2023: Bản tin số 10 2023, Bản tin số 9 2023, Bản tin số 8 2023, Bản tin số 7 2023, Bản tin số 5 2023, Bản tin số 6 2023, Bản tin số 3-4 2023, Bản tin số 2 2023, Bản tin Xuân 2023, Bản tin số 1 2023,
2022: Bản tin số 10 2022, Bản tin số 9 2022, Bản tin số 8 2022, Bản tin số 7 2022, Bản tin số 6 2022, Bản tin số 5 2022, Bản tin số 4 2022, Bản tin số 3 2022, Bản tin số 2 2022, Bản tin xuân 2022,
2021: Bản tin số 11- 2021, Bản tin số 10 - 2021, Bản tin số 9 2021, Bản tin số 8 2021, Bản tin số 7- 2021, Bản tin số 6- 2021, Bản tin số 5 - 2021, Bản tin số 4 - 2021, Bản tin số 3 - 2021, Bản tin Xuân - 2021,
2020: Bản tin số 06 - 2020, Bản tin số 05 - 2020, Bản tin số 04 - 2020, Bản tin số 03 - 2020, Bản tin số 07 - 2020, Bản tin số 02 - 2020, Bản tin số 01 - 2020, Tạp chí số 05 -2020, Tạp chí số 04 -2020, Tạp chí số 03 - 2020, Tạp chí số 02 -2020, Tạp chí Xuân 2020,
2019: Tạp chí số 11 2019, Tạp chí số 10 2019, Tạp chí số 9 2019, Tạp chí số 8 2019, Tạp chí số 7 2019, Tạp chí số 6 2019, Tạp chí số 5 2019, Tạp chí số 4 2019, Tạp chí số 3 2019, Tạp chí Xuân năm 2019,
2018: Tạp chí số 12 năm 2018, Tạp chí số 11 năm 2018, Tạp chí số 10 năm 2018, Tạp chí số 9 năm 2018, Tạp chí số 8-2018, Tạp chí số 7-2018, Tạp chí số 6- 2018, Tạp chí số 4+5 năm 2018, Tạp chí số 3 - 2018, Tạp chí xuân 2018,
2017: Tạp chí số 12- 2017,
Tìm theo mục lục: