BẢN TIN

KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ


Bản tin Xuân 2023

Chịu trách nhiệm xuất bản:

TS. LÊ CÔNG NHƯỜNG

Trưởng ban biên tập:

ThS. Võ Cao Thị Mộng Hoài

Thư ký tòa soạn:

Hồng Hà


STT MỤC LỤC TRANG
1 • Thư ngỏ đầu Xuân - Ban Biên tập 1
2 • Hòa dòng chảy chuyển đổi số - Hồng Hà 2
3 • Kết quả thực hiện chương trình hành động số 10-CTr/TU của Tỉnh ủy - TS. Lê Công Nhường, Giám đốc Sở KH&CN Bình Định 4
4 • Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, công nghệ hướng tới chuyển đổi số - Khánh Linh 6
5 • Doanh nghiệp công nghệ: tiên phong chuyển đổi số - Hương Giang 8
6 • Chuyển đổi số - chìa khóa cho doanh nghiệp chăn nuôi bứt phá - Ngọc Thương 10
7 • Bình Định có trung tâm khám phá khoa học vũ trụ đầu tiên của Việt Nam - Lê Công Nhường, Giám đốc Sở KH&CN Bình Định 12
8 • Tăng tốc phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo - TS. Nguyễn Hữu Hà, Phó Giám Đốc Sở KH&CN Bình Định 14
9 • Kết nối nguồn lực hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - TS. Nguyễn Hữu Hà, Phó Giám Đốc Sở KH&CN Bình Định 16
10 • Thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo - ThS. Võ Cao Thị Mộng Hoài, ThS. Phan Thị Thủy 18
11 • Công ty Minh Dư nhận giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học công nghệ - ThS. Phan Thị Thủy 19
12 • Dấu ấn ngành khoa học - công nghệ năm 2022 - ThS. Võ Cao Thị Mộng Hoài, ThS. Phan Thị Thủy 20
13 • Một số kết quả nghiên cứu ứng dụng KH&CN đáng chú ý trong năm 2022 - ThS. Đào Vũ Nguyên, ThS. Đặng Thị Phương Mai 22
14 • Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học trong nông nghiệp - Hương Giang 24
15 • Hội thảo quốc tế về chẩn đoán phân tử trong vi sinh vật và bệnh - Hồng Hà 26
16 • Đẩy mạnh hoạt động kết nối cung - cầu công nghệ - Khánh Linh 27
17 • Thúc đẩy hoạt động KH&CN cấp huyện - Hoàng Thị Bích Thạch 29
18 • Sử dụng chế phẩm sinh học kiểm soát ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi gà tại TX An Nhơn - Bích Hạnh 30
19 • Tập huấn về quyền sở hữu trí tuệ - Văn Thành 30
20 • FPT và chiến lược trí tuệ nhân tạo tại Bình Định - Hồng Hà (Thực hiện) 31
21 • 9X và giấc mơ chinh phục trí tuệ nhân tạo - Khánh Linh 33
22 • Những thanh niên nghĩ mới, làm mới - Minh Thảo 35
23 • Startup trưởng thành từ cuộc thi khởi nghiệp - Thanh Trúc 38
24 • Sôi nổi ngày hội STEM lần thứ I - năm 2022 - TS Nguyễn Hữu Hà 39
25 • Cô gái mượn rượu để kết nối 3 miền đất nước - Hương Giang 40
26 • Kiến trúc sư trẻ tiên phong làm thép chất lượng cao - Khánh Linh 42
27 • Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng và hình thành phòng thí nghiệm công nghệ sinh học đạt chuẩn ISO 17025 - ThS. Phan Thị Bích Hạnh Giám đốc Trung tâm Thông tin - Ứng dụng KH&CN Bình Định 44
28 • Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng và hình thành phòng thí nghiệm công nghệ sinh học đạt chuẩn ISO 17025 - ThS. Phan Thị Bích Hạnh Giám đốc Trung tâm Thông tin - Ứng dụng KH&CN Bình Định 46
29 • Đẩy mạnh hoạt động quản lý nhà nướcvề sở hữu trí tuệ -Nguyễn Quốc Bảo 48
30 • Đẩy mạnh hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng - ThS. Phan Ngọc Anh – Nguyễn Văn Công 50
31 • Thu vé tham quan các dịch vụ trải nghiệm khoa học - Hồng Hà 51
32 • Tham gia Techfest Vietnam 2022 - Uyển Như 51
33 • Số hóa di sản - xu thế tất yếu - Thanh Trúc 52
34 • “Đặc sản”nghệ thuật Tuồng Bình Định - Thúy Hường 54
35 • Tết này, về Quy Nhơn - Bình Định du xuân - Ngọc Thương 56
36 • Hưởng ứng chiến dịch nhặt rác toàn quốc - Thùy Trinh 58
37 • 10 Dấu ấn KH&CN nổi bật năm 2022 - Hồng Hà 59
38 • Quảng bá, kết nối sản phẩm OCOP gắn với phát triển du lịch - Hồng Hà 62
39 • Phổ biến khoa học đến học sinh vùng sâu vùng xa - Mỹ Duyên 62
40 • Ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhận diện và cảnh báo sâu, bệnh hại lúa - Khánh Linh 62
41 • Tạo nhịp tim vĩnh viễn vùng vách thất phải - Hương Giang 63
42 • Xây dựng chiến lược truyên thông phát triển thương hiệu du lịch Bình Định - Hồng Hà 63
43 • Năm Mão nói chuyện Mèo - Minh Thảo 64
Tải về: Bản tin Xuân 2023
Xem bản tin thông qua mã Qrcode

CÁC SỐ KHÁC:
2024: Bản tin số 03,04 2023, Bản tin số 2 - 2024, Bản tin số 1 - 2024, Bản tin số Xuân 2024,
2023: Bản tin số 10 2023, Bản tin số 9 2023, Bản tin số 8 2023, Bản tin số 7 2023, Bản tin số 5 2023, Bản tin số 6 2023, Bản tin số 3-4 2023, Bản tin số 2 2023, Bản tin Xuân 2023, Bản tin số 1 2023,
2022: Bản tin số 10 2022, Bản tin số 9 2022, Bản tin số 8 2022, Bản tin số 7 2022, Bản tin số 6 2022, Bản tin số 5 2022, Bản tin số 4 2022, Bản tin số 3 2022, Bản tin số 2 2022, Bản tin xuân 2022,
2021: Bản tin số 11- 2021, Bản tin số 10 - 2021, Bản tin số 9 2021, Bản tin số 8 2021, Bản tin số 7- 2021, Bản tin số 6- 2021, Bản tin số 5 - 2021, Bản tin số 4 - 2021, Bản tin số 3 - 2021, Bản tin Xuân - 2021,
2020: Bản tin số 06 - 2020, Bản tin số 05 - 2020, Bản tin số 04 - 2020, Bản tin số 03 - 2020, Bản tin số 07 - 2020, Bản tin số 02 - 2020, Bản tin số 01 - 2020, Tạp chí số 05 -2020, Tạp chí số 04 -2020, Tạp chí số 03 - 2020, Tạp chí số 02 -2020, Tạp chí Xuân 2020,
2019: Tạp chí số 11 2019, Tạp chí số 10 2019, Tạp chí số 9 2019, Tạp chí số 8 2019, Tạp chí số 7 2019, Tạp chí số 6 2019, Tạp chí số 5 2019, Tạp chí số 4 2019, Tạp chí số 3 2019, Tạp chí Xuân năm 2019,
2018: Tạp chí số 12 năm 2018, Tạp chí số 11 năm 2018, Tạp chí số 10 năm 2018, Tạp chí số 9 năm 2018, Tạp chí số 8-2018, Tạp chí số 7-2018, Tạp chí số 6- 2018, Tạp chí số 4+5 năm 2018, Tạp chí số 3 - 2018, Tạp chí xuân 2018,
2017: Tạp chí số 12- 2017,
Tìm theo mục lục: