BẢN TIN

KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ


Bản tin số 10 2022

Chịu trách nhiệm xuất bản:

TS. LÊ CÔNG NHƯỜNG

Trưởng ban biên tập:

ThS. Võ Cao Thị Mộng Hoài

Thư ký tòa soạn:

Hồng Hà


STT MỤC LỤC TRANG
1 Kết quả thực hiện chương trình hành động số 10-CTr/TU của Tỉnh ủy về phát triển KH&CN - HH 1
2 • TECHFEST Bình Định 2022: Lan tỏa và kết nối - Hồng Hà 3
3 • Ứng dụng công nghệ sinh học sản xuất thức ăn thay thế sữa bò mẹ - Khánh Linh 5
4 • Kiểm định đối chứng công tơ điện giai đoạn 2020 – 2021 và kế hoạch giai đoạn 2022 - 2024 - Lưu Tân Sinh, Nguyễn Văn Công (Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Định) 6
5 • Ăn khoa học, sống khỏe mạnh - Hương Giang 7
6 • Số hóa và quản lý cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn - Hồng Hà 8
7 • Hỗ trợ phát triển thị trường khoa học và công nghệ tỉnh Bình Định - Đinh Xuân Nhật, Trần Ngọc Hiệu (Trung tâm Thông tin Ứng dụng KH&CN) 9
8 • Ứng dụng kỹ thuật longo trong điều trị bệnh trĩ tại trung tâm y tế thành phố Quy Nhơn - BSCKII. Mang Đức Tiến Hoan, BSCKI. Võ Thành Trung (Trung tâm y tế thành phố Quy Nhơn) 10
9 • Đánh giá mức độ dao động và xu thế biến đổi các yếu tố khí hậu tại Bình Định - Nguyễn Văn Hồng (Phân Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu) 12
10 • Lý thuyết kết cấu có vách và ứng dụng trong xây dựng - Trần Bình, Đỗ Trọng Trường, Trần Viết Bảo (Newtech Co., Ltd) 14
11 • Về cơ cầu tổ chức làng An Nhơn thế kỷ XIX - Đinh Bá Hòa 17
12 • Công ty TNHH Sachi Nguyễn tham gia xét chọn Doanh nghiệp Việt Nam Điển hình sáng tạo lần thứ 5 năm 2022 - Hương Giang 18
13 • Vân Canh phát triển du lịch cộng đồng, sinh thái – Hương Giang 19
14 • Nắm bắt việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương - Khánh Linh 20
15 • Những chiếc tai lửa trang trí kiến trúc đền tháp Chăm-pa - Nguyễn Viết Tuấn 21
16 • Ấn tượng Ngày hội thiên văn cộng đồng - Oanh Trang 23
17 • Tổ chức chương trình trải nghiệm STEM tại trường học - Thùy Trinh 23
18 • Phát hiện 6 trường hợp vi phạm về đo lường - Đức Tài 23
19 • Kiểm tra việc chấp hành các quy định của Luật Chuyển giao công nghệ 2022 - Thùy Trinh 23
20 • Trào lưu làm Web3 tại Việt Nam- HH(theo VnExpress) 24
Tải về: Bản tin số 10 2022
Xem bản tin thông qua mã Qrcode

CÁC SỐ KHÁC:
2024: Bản tin số Xuân 2024,
2023: Bản tin số 10 2023, Bản tin số 9 2023, Bản tin số 8 2023, Bản tin số 7 2023, Bản tin số 5 2023, Bản tin số 6 2023, Bản tin số 3-4 2023, Bản tin số 2 2023, Bản tin Xuân 2023, Bản tin số 1 2023,
2022: Bản tin số 10 2022, Bản tin số 9 2022, Bản tin số 8 2022, Bản tin số 7 2022, Bản tin số 6 2022, Bản tin số 5 2022, Bản tin số 4 2022, Bản tin số 3 2022, Bản tin số 2 2022, Bản tin xuân 2022,
2021: Bản tin số 11- 2021, Bản tin số 10 - 2021, Bản tin số 9 2021, Bản tin số 8 2021, Bản tin số 7- 2021, Bản tin số 6- 2021, Bản tin số 5 - 2021, Bản tin số 4 - 2021, Bản tin số 3 - 2021, Bản tin Xuân - 2021,
2020: Bản tin số 06 - 2020, Bản tin số 05 - 2020, Bản tin số 04 - 2020, Bản tin số 03 - 2020, Bản tin số 07 - 2020, Bản tin số 02 - 2020, Bản tin số 01 - 2020, Tạp chí số 05 -2020, Tạp chí số 04 -2020, Tạp chí số 03 - 2020, Tạp chí số 02 -2020, Tạp chí Xuân 2020,
2019: Tạp chí số 11 2019, Tạp chí số 10 2019, Tạp chí số 9 2019, Tạp chí số 8 2019, Tạp chí số 7 2019, Tạp chí số 6 2019, Tạp chí số 5 2019, Tạp chí số 4 2019, Tạp chí số 3 2019, Tạp chí Xuân năm 2019,
2018: Tạp chí số 12 năm 2018, Tạp chí số 11 năm 2018, Tạp chí số 10 năm 2018, Tạp chí số 9 năm 2018, Tạp chí số 8-2018, Tạp chí số 7-2018, Tạp chí số 6- 2018, Tạp chí số 4+5 năm 2018, Tạp chí số 3 - 2018, Tạp chí xuân 2018,
2017: Tạp chí số 12- 2017,
Tìm theo mục lục: