BẢN TIN

KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ


Bản tin số 9 2022

Chịu trách nhiệm xuất bản:

TS. LÊ CÔNG NHƯỜNG

Trưởng ban biên tập:

ThS. Võ Cao Thị Mộng Hoài

Thư ký tòa soạn:

Hồng Hà


STT MỤC LỤC TRANG
1 Chủ tịch nước: Việt Nam coi khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu - HH (Nguồn: VnExpress) 1
2 Phát triển thị trường khoa học và công nghệ: đồng bộ, hiệu quả, hiện đại và hội nhập - Khánh Linh 2
3 Hành động để bảo vệ môi trường, hệ sinh thái tự nhiên - KL 3
4 Một số kết quả hoạt động KH&CN 9 tháng đầu năm 2022 - HH 4
5 Sở KH&CN Bình Định: Chú trọng thực hiện công tác cải cách hành chính - KL 6
6 Hệ thống xét nghiệm bệnh viện Bình Định đạt tiêu chuẩn ISO 15189:2012 - Hương Giang 8
7 Nỗ lực phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo - Khánh Linh 9
8 Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và đổi mới công nghệ - Đinh Xuân Nhật, Trần Văn Thành (Trung tâm Thông tin Ứng dụng KH&CN) 11
9 Nhu cầu khách tham quan tại Bảo tàng Quang Trung - Nguyễn Lâm Sinh, Đặng Kỳ Duyên 13
10 Nghiên cứu xu thế biến đổi của lượng mưa ở tỉnh Bình Định giai đoạn 1980 - 2019 - Nguyễn Văn Hồng (Phân Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu) 15
11 Giải pháp truyền thông phát triển thương hiệu du lịch Bình Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 - PGS.TS. Đỗ Ngọc Mỹ, ThS Lê Thị Vinh Hương, TS Đặng Thị Thanh Loan 17
12 Đẩy mạnh giáo dục STEM trong trường phổ thông - Hồng Hà 19
13 Độc đáo nghi lễ cầu mưa của người Chăm H’roi - Vân Canh - Nguyễn Nhật Hạ 21
14 Hội thảo quốc tế “khoa học, đạo đức và phát triển con người” - Hồng Hà 23
15 2 Cơ sở vi phạm hành chính về nhãn hàng hóa - Quốc Hiệp 23
16 Khánh thành dự án điện năng lượng mặt trời tại ICISE - KL 23
17 Định hướng đầu tư 10 công nghệ năng lượng trong thập kỷ tới - HH(Nguồn: NASATI) 24
Tải về: Bản tin số 9 2022
Xem bản tin thông qua mã Qrcode

CÁC SỐ KHÁC:
2024: Bản tin số Xuân 2024,
2023: Bản tin số 10 2023, Bản tin số 9 2023, Bản tin số 8 2023, Bản tin số 7 2023, Bản tin số 5 2023, Bản tin số 6 2023, Bản tin số 3-4 2023, Bản tin số 2 2023, Bản tin Xuân 2023, Bản tin số 1 2023,
2022: Bản tin số 10 2022, Bản tin số 9 2022, Bản tin số 8 2022, Bản tin số 7 2022, Bản tin số 6 2022, Bản tin số 5 2022, Bản tin số 4 2022, Bản tin số 3 2022, Bản tin số 2 2022, Bản tin xuân 2022,
2021: Bản tin số 11- 2021, Bản tin số 10 - 2021, Bản tin số 9 2021, Bản tin số 8 2021, Bản tin số 7- 2021, Bản tin số 6- 2021, Bản tin số 5 - 2021, Bản tin số 4 - 2021, Bản tin số 3 - 2021, Bản tin Xuân - 2021,
2020: Bản tin số 06 - 2020, Bản tin số 05 - 2020, Bản tin số 04 - 2020, Bản tin số 03 - 2020, Bản tin số 07 - 2020, Bản tin số 02 - 2020, Bản tin số 01 - 2020, Tạp chí số 05 -2020, Tạp chí số 04 -2020, Tạp chí số 03 - 2020, Tạp chí số 02 -2020, Tạp chí Xuân 2020,
2019: Tạp chí số 11 2019, Tạp chí số 10 2019, Tạp chí số 9 2019, Tạp chí số 8 2019, Tạp chí số 7 2019, Tạp chí số 6 2019, Tạp chí số 5 2019, Tạp chí số 4 2019, Tạp chí số 3 2019, Tạp chí Xuân năm 2019,
2018: Tạp chí số 12 năm 2018, Tạp chí số 11 năm 2018, Tạp chí số 10 năm 2018, Tạp chí số 9 năm 2018, Tạp chí số 8-2018, Tạp chí số 7-2018, Tạp chí số 6- 2018, Tạp chí số 4+5 năm 2018, Tạp chí số 3 - 2018, Tạp chí xuân 2018,
2017: Tạp chí số 12- 2017,
Tìm theo mục lục: