BẢN TIN

KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ


Bản tin số 5 2022

Chịu trách nhiệm xuất bản:

TS. LÊ CÔNG NHƯỜNG

Trưởng ban biên tập:

ThS. Võ Cao Thị Mộng Hoài

Thư ký tòa soạn:

Hồng Hà


STT MỤC LỤC TRANG
1 Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ tỉnh Bình Định giai đoạn 2021 - 2025 - Hồng Hà (Trích) 1
2 Chủ động tiếp cận cách mạng công nghiệp 4.0, Chuyển đổi số - Hồng Hà 3
3 Nhiều hoạt động chào mừng ngày KH&CN Việt Nam 18.5 - Hồng Hà 5
4 Trung tâm Thông tin - Ứng dụng KH&CN Bình Định: Nâng cao tính hiệu quả, ứng dụng của nhiệm vụ KH&CN - Hồng Hà 8
5 Nghiên cứu hoàn thiện quy trình kỹ thuật nuôi trồng nấm đông trùng hạ thảo Cordycepsmilitaris tại Bình Định - Cao Hoàng Trình, Nguyễn Hùng Cường, Lê Thị Mỹ Thảo (Trung tâm Thông tin - Ứng dụng KH&CN Bình Định) 10
6 Kết quả nghiên cứu thực nghiệm sinh sản nhân tạo và ương cá mú đen chấm nâu (Epinephelus coioides, Hamilton, 1822) tại Bình Định - Cao Văn Hạnh, Phan Thanh Việt, Lê Tấn Phát 14
7 Khả năng sinh trưởng của gà ta lai chọi được chăn nuôi theo phương thức hữu cơ - Nguyễn Thị Bích Liên, Võ Thị Lê Na, Nguyễn Ngọc Sinh (Phân hiệu trường Đại học Nông Lâm TP. HCM tại Gia Lai) 17
8 Kết quả xây dựng cơ sở dữ liệu GIS về khoáng sản tỉnh Bình Định - Nguyễn Văn Canh, Trần Quốc Nhật, Lê Tấn Tuyển, Trương Bá Vinh 19
9 Vai trò chóp đá trong kiến trúc tháp cổ Champa - Đinh Bá Hòa 21
10 Khởi công dự án nhà máy sản xuất màng mỏng công nghệ cao - Hồng Hà 23
11 Thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường chất lượng và nhãn hàng hóa trong kinh doanh vàng - QH (Thanh tra Sở KH&CN) 23
12 Hội thảo nâng cao năng lực trong giáo dục Đại học - Hồng Hà 23
13 Rộn ràng ngày hội nông sản huyện Hoài Ân - Hồng Hà 24
14 Vì sao nắng nóng ngày càng bất thường? - HH (Nguồn Vnexpress) 24
Tải về: Bản tin số 5 2022
Xem bản tin thông qua mã Qrcode

CÁC SỐ KHÁC:
2024: Bản tin số Xuân 2024,
2023: Bản tin số 10 2023, Bản tin số 9 2023, Bản tin số 8 2023, Bản tin số 7 2023, Bản tin số 5 2023, Bản tin số 6 2023, Bản tin số 3-4 2023, Bản tin số 2 2023, Bản tin Xuân 2023, Bản tin số 1 2023,
2022: Bản tin số 10 2022, Bản tin số 9 2022, Bản tin số 8 2022, Bản tin số 7 2022, Bản tin số 6 2022, Bản tin số 5 2022, Bản tin số 4 2022, Bản tin số 3 2022, Bản tin số 2 2022, Bản tin xuân 2022,
2021: Bản tin số 11- 2021, Bản tin số 10 - 2021, Bản tin số 9 2021, Bản tin số 8 2021, Bản tin số 7- 2021, Bản tin số 6- 2021, Bản tin số 5 - 2021, Bản tin số 4 - 2021, Bản tin số 3 - 2021, Bản tin Xuân - 2021,
2020: Bản tin số 06 - 2020, Bản tin số 05 - 2020, Bản tin số 04 - 2020, Bản tin số 03 - 2020, Bản tin số 07 - 2020, Bản tin số 02 - 2020, Bản tin số 01 - 2020, Tạp chí số 05 -2020, Tạp chí số 04 -2020, Tạp chí số 03 - 2020, Tạp chí số 02 -2020, Tạp chí Xuân 2020,
2019: Tạp chí số 11 2019, Tạp chí số 10 2019, Tạp chí số 9 2019, Tạp chí số 8 2019, Tạp chí số 7 2019, Tạp chí số 6 2019, Tạp chí số 5 2019, Tạp chí số 4 2019, Tạp chí số 3 2019, Tạp chí Xuân năm 2019,
2018: Tạp chí số 12 năm 2018, Tạp chí số 11 năm 2018, Tạp chí số 10 năm 2018, Tạp chí số 9 năm 2018, Tạp chí số 8-2018, Tạp chí số 7-2018, Tạp chí số 6- 2018, Tạp chí số 4+5 năm 2018, Tạp chí số 3 - 2018, Tạp chí xuân 2018,
2017: Tạp chí số 12- 2017,
Tìm theo mục lục: