BẢN TIN

KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ


Bản tin số 4 2022

Chịu trách nhiệm xuất bản:

TS. LÊ CÔNG NHƯỜNG

Trưởng ban biên tập:

ThS. Võ Cao Thị Mộng Hoài

Thư ký tòa soạn:

Hồng Hà


STT MỤC LỤC TRANG
1 Kế hoạch chuyển đổisố tỉnh BìnhĐịnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 - Hồng Hà (BT) 1
2 Sức sống mới trên vùng quê hương cách mạng - Hồng Hà 2
3 KH&CN là động lực tăng trưởng kinh tế, xã hội - TS. Lê Công Nhường, Giám đốc Sở KH&CN Bình Định 5
4 Tổ hợp không gian khoa học: hấp dẫn, ấn tượng và độc đáo - Hồng Hà 8
5 Chính thức khánh thànhTổ hợp Không gian khoa học - Hồng Hà 11
6 Vì một tương lai tốt đẹp hơn - Nguyễn Quốc Bảo 12
7 Chỉ dẫn địa lý:“cú huých”đưa mai vàng BìnhĐịnh vươn xa - Hồng Hà (Thực hiện) 13
8 Ngày Đổi mới sáng tạo: Hãy nhìn thế giới theo một cách khác - HH (Nguồn: Tạp chí KH&CN Việt Nam) 15
9 Ứng dụng kh&cn vào sản xuất nông nghiệp:Góp phần tạo nên sản phẩm du lịch mới- du lịch nông nghiệp kết hợp trải nghiệm khoa học - ThS. Võ Cao Thị Mộng Hoài 16
10 Khi nông dân đam mê sáng tạo - Khánh Linh 17
11 Bình Định - Lâm Đồng: hướng tới liên kết cung cấp giống, công nghệ - Hoàng Lân 19
12 Triều đạiTây Sơn qua ngôn ngữ sân khấu truyền thống Bình Định - Thúy Hường 21
13 Ứng dụng kết quả nghiên cứu KH&CN tại địa phương - TL (Nguồn LHH) 23
14 Công bố bản đồ gien người hoàn chỉnh đầu tiên trên thế giới - TL(Theo TNO) 24
Tải về: Bản tin số 4 2022
Xem bản tin thông qua mã Qrcode

CÁC SỐ KHÁC:
2024: Bản tin số Xuân 2024,
2023: Bản tin số 10 2023, Bản tin số 9 2023, Bản tin số 8 2023, Bản tin số 7 2023, Bản tin số 5 2023, Bản tin số 6 2023, Bản tin số 3-4 2023, Bản tin số 2 2023, Bản tin Xuân 2023, Bản tin số 1 2023,
2022: Bản tin số 10 2022, Bản tin số 9 2022, Bản tin số 8 2022, Bản tin số 7 2022, Bản tin số 6 2022, Bản tin số 5 2022, Bản tin số 4 2022, Bản tin số 3 2022, Bản tin số 2 2022, Bản tin xuân 2022,
2021: Bản tin số 11- 2021, Bản tin số 10 - 2021, Bản tin số 9 2021, Bản tin số 8 2021, Bản tin số 7- 2021, Bản tin số 6- 2021, Bản tin số 5 - 2021, Bản tin số 4 - 2021, Bản tin số 3 - 2021, Bản tin Xuân - 2021,
2020: Bản tin số 06 - 2020, Bản tin số 05 - 2020, Bản tin số 04 - 2020, Bản tin số 03 - 2020, Bản tin số 07 - 2020, Bản tin số 02 - 2020, Bản tin số 01 - 2020, Tạp chí số 05 -2020, Tạp chí số 04 -2020, Tạp chí số 03 - 2020, Tạp chí số 02 -2020, Tạp chí Xuân 2020,
2019: Tạp chí số 11 2019, Tạp chí số 10 2019, Tạp chí số 9 2019, Tạp chí số 8 2019, Tạp chí số 7 2019, Tạp chí số 6 2019, Tạp chí số 5 2019, Tạp chí số 4 2019, Tạp chí số 3 2019, Tạp chí Xuân năm 2019,
2018: Tạp chí số 12 năm 2018, Tạp chí số 11 năm 2018, Tạp chí số 10 năm 2018, Tạp chí số 9 năm 2018, Tạp chí số 8-2018, Tạp chí số 7-2018, Tạp chí số 6- 2018, Tạp chí số 4+5 năm 2018, Tạp chí số 3 - 2018, Tạp chí xuân 2018,
2017: Tạp chí số 12- 2017,
Tìm theo mục lục: