TẠP CHÍ

KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ


Bản tin số 2 2022

Chịu trách nhiệm xuất bản:

TS. LÊ CÔNG NHƯỜNG

Trưởng ban biên tập:

ThS. Võ Cao Thị Mộng Hoài

Thư ký tòa soạn:

Tùng Lộc


STT MỤC LỤC TRANG
1 Bình Định: Triển khai thực hiện Chiến lược Trí tuệ nhân tạo - TL(Nguồn: Sở KH&CN) 2
2 Bình Định: Triển khai thực hiện Chiến lược Trí tuệ nhân tạo - TL(Nguồn: Sở KH&CN) 2
3 • Một số hoạt động KHCN cấp huyện năm 2021 - TL 4
4 • Thực trạng việc xác lập quyền sở hữu trí tuệ, nâng cao giá trị sản phẩm đặc trưng của tỉnh Bình Định - Sở KH&CN tỉnh Bình Định 7
5 • Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện năm 2022 - TL(BT) 9
6 • Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở, Sở Khoa học và Công nghệ, bắt đầu thực hiện từ năm 2022 - TL(BT) 10
7 • Sở KH&CN hướng dẫn xây dựng kế hoạch hoạt động KH&CN cấp huyện, thị xã, thành phố năm 2022 - TL(BT) 12
8 • Chủ nhân giải thưởng 3 triệu USD kể về hành trình tìm vaccine Covid-19 - TL (Nguồn: Vnexpress.net) 13
9 • Giá trị độc đáo của phù điêu Hộ pháp Mả Chùa, vừa được công nhận Bảo vật Quốc gia - Nguyễn Nhật Hạ 15
10 • Về hai tượng voi đá thành Đồ Bàn- Nguyễn Nhật Hạ 17
11 • NSƯT Đào Duy Kiền với ca khúc trong Tuồng - Thục Nương 18
12 • Sở KH&CN triển khai kế hoạch hoạt động KHCN cấp huyện năm 2022 - TL 20
13 • Hiệu quả mô hình sàng lọc, phát hiện sớm ung thư vú dựa vào y tế cơ sở tại huyện Vân Canh - TV 21
14 • Hội thảo khoa học về chỉ dẫn địa lý cây mai vàng Bình Định: Ban đầu xác định đặc trưng một số giống mai trồng ở Bình Định - Vũ Nguyên 21
15 • Bảo tồn 56 nguồn gen vi sinh vật, thực vật trên địa bàn tỉnh Bình Định - TL 22
16 • “Quản trị và quản lý với tâm thế khởi nghiệp hạnh phúc” - TL 22
17 • Sở KH&CN Bình Định hỗ trợ giải nhất Cuộc thi KHKT 12 triệu đồng - TL 23
18 • Nông dân Tây Sơn liên kết trồng sả Java - Đào Minh Trung 23
19 • Phát hiện biến thể gene giúp ngăn COVID-19 chuyển nặng - TL(Nguồn: TTO) 24
Tải về: Bản tin số 2 2022
Xem bản tin thông qua mã Qrcode

CÁC SỐ KHÁC:
2023: Bản tin Xuân 2023, Bản tin số 1 2023,
2022: Bản tin số 10 2022, Bản tin số 9 2022, Bản tin số 8 2022, Bản tin số 7 2022, Bản tin số 6 2022, Bản tin số 5 2022, Bản tin số 4 2022, Bản tin số 3 2022, Bản tin số 2 2022, Bản tin xuân 2022,
2021: Bản tin số 11- 2021, Bản tin số 10 - 2021, Bản tin số 9 2021, Bản tin số 8 2021, Bản tin số 7- 2021, Bản tin số 6- 2021, Bản tin số 5 - 2021, Bản tin số 4 - 2021, Bản tin số 3 - 2021, Bản tin Xuân - 2021,
2020: Bản tin số 06 - 2020, Bản tin số 05 - 2020, Bản tin số 04 - 2020, Bản tin số 03 - 2020, Bản tin số 07 - 2020, Bản tin số 02 - 2020, Bản tin số 01 - 2020, Tạp chí số 05 -2020, Tạp chí số 04 -2020, Tạp chí số 03 - 2020, Tạp chí số 02 -2020, Tạp chí Xuân 2020,
2019: Tạp chí số 11 2019, Tạp chí số 10 2019, Tạp chí số 9 2019, Tạp chí số 8 2019, Tạp chí số 7 2019, Tạp chí số 6 2019, Tạp chí số 5 2019, Tạp chí số 4 2019, Tạp chí số 3 2019, Tạp chí Xuân năm 2019,
2018: Tạp chí số 12 năm 2018, Tạp chí số 11 năm 2018, Tạp chí số 10 năm 2018, Tạp chí số 9 năm 2018, Tạp chí số 8-2018, Tạp chí số 7-2018, Tạp chí số 6- 2018, Tạp chí số 4+5 năm 2018, Tạp chí số 3 - 2018, Tạp chí xuân 2018,
2017: Tạp chí số 12- 2017,
Tìm theo mục lục: