BẢN TIN

KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ


Bản tin số 6- 2021

Chịu trách nhiệm xuất bản:

TS. LÊ CÔNG NHƯỜNG

Trưởng ban biên tập:

ThS. Nguyễn Hữu Hà

Thư ký tòa soạn:

Tùng Lộc


STT MỤC LỤC TRANG
1 5 năm học tập và làm theo Bác ở tỉnh Bình Định (2015- 2020): Nhiều hình thức tuyên truyền sâu rộng - Hiếu Thảo 2
2 Vai trò của đội ngũ trí thức trong phát triển KH&CN - Phan Thị Bích Hạnh 4
3 Về 2 công trình chọn in Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2021 - TL (Tổng hợp) 5
4 Khoa học góp sức giảm nghèo - TL(tổng hợp) 7
5 Hoài Ân: Khôi phục cây chè Gò Loi - Đinh Văn Toại 9
6 Tuyển chọn, phát triển giống gà nòi ở Tây Sơn - Đào Minh Trung 10
7 Sau 02 năm thực hiện dự án chuỗi liên kết sản xuất cây lạc liên tỉnh Bình Định, Phú Yên và Quảng Trị - Lê Quang Tình (Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Định) 11
8 Giải pháp ứng dụng CNTT hỗ trợ quản lý và khai thác thông tin xúc tiến đầu tư tỉnh Bình Định - Võ Gia Nghĩa - Phạm Đình Tòng 13
9 Vài nét về di tích tiền Sa Huỳnh - Truông Xe - Nguyễn Nhật Hạ 15
10 Danh lam thắng cảnh xứ “Nẫu” hấp dẫn du khách - Thục Nương 17
11 “Tiếng lòng” từ cuộc chiến qua ngôn ngữ sân khấu Bình Định - Nguyễn Thúy Hường 19
12 Khoa học cần có sự đồng hành của doanh nghiệp - TL 20
13 Bước đầu tuyển chọn, hình thành vườn cây keo lai đầu dòng - Phương Mai 21
14 Ứng dụng công nghệ bề mặt tế bào nấm men sản xuất chế phẩm sinh học phòng ngừa bệnh đốm trắng cho tôm - PTT 21
15 Diệt bọ trĩ hại lúa bằng drone - Đào Minh Trung 22
16 HTXNN Thượng Giang trồng thử nghiệm đậu nành đen - Đào Minh Trung 22
17 HTXNN Thượng Giang trồng thử nghiệm đậu nành đen - Đào Minh Trung 23
18 Bẫy nano có thể tiêu diệt nhiều biến chủng nCoV - TL (Theo Vnexpress- Sci Tech Daily) 24
Tải về: Bản tin số 6- 2021
Xem bản tin thông qua mã Qrcode

CÁC SỐ KHÁC:
2024: Bản tin số Xuân 2024,
2023: Bản tin số 10 2023, Bản tin số 9 2023, Bản tin số 8 2023, Bản tin số 7 2023, Bản tin số 5 2023, Bản tin số 6 2023, Bản tin số 3-4 2023, Bản tin số 2 2023, Bản tin Xuân 2023, Bản tin số 1 2023,
2022: Bản tin số 10 2022, Bản tin số 9 2022, Bản tin số 8 2022, Bản tin số 7 2022, Bản tin số 6 2022, Bản tin số 5 2022, Bản tin số 4 2022, Bản tin số 3 2022, Bản tin số 2 2022, Bản tin xuân 2022,
2021: Bản tin số 11- 2021, Bản tin số 10 - 2021, Bản tin số 9 2021, Bản tin số 8 2021, Bản tin số 7- 2021, Bản tin số 6- 2021, Bản tin số 5 - 2021, Bản tin số 4 - 2021, Bản tin số 3 - 2021, Bản tin Xuân - 2021,
2020: Bản tin số 06 - 2020, Bản tin số 05 - 2020, Bản tin số 04 - 2020, Bản tin số 03 - 2020, Bản tin số 07 - 2020, Bản tin số 02 - 2020, Bản tin số 01 - 2020, Tạp chí số 05 -2020, Tạp chí số 04 -2020, Tạp chí số 03 - 2020, Tạp chí số 02 -2020, Tạp chí Xuân 2020,
2019: Tạp chí số 11 2019, Tạp chí số 10 2019, Tạp chí số 9 2019, Tạp chí số 8 2019, Tạp chí số 7 2019, Tạp chí số 6 2019, Tạp chí số 5 2019, Tạp chí số 4 2019, Tạp chí số 3 2019, Tạp chí Xuân năm 2019,
2018: Tạp chí số 12 năm 2018, Tạp chí số 11 năm 2018, Tạp chí số 10 năm 2018, Tạp chí số 9 năm 2018, Tạp chí số 8-2018, Tạp chí số 7-2018, Tạp chí số 6- 2018, Tạp chí số 4+5 năm 2018, Tạp chí số 3 - 2018, Tạp chí xuân 2018,
2017: Tạp chí số 12- 2017,
Tìm theo mục lục: