BẢN TIN

KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ


Bản tin số 4 - 2021

Chịu trách nhiệm xuất bản:

TS. LÊ CÔNG NHƯỜNG

Trưởng ban biên tập:

ThS. Nguyễn Hữu Hà

Thư ký tòa soạn:

Tùng Lộc


STT MỤC LỤC TRANG
1 “Chiến tranh nhân dân” - yếu tố quyết định thắng lợi trong chống ngoại xâm, bảo vệ Tổ quốc -ThS. Nguyễn Thành Vinh (Trường Chính trị tỉnh Bình Định ) 2
2 Bình Định: Trên 93% UBND cấp xã xây dựng và áp dụng thành công HTQLCL ISO 9001 - Trần Quốc Trường 3
3 Bình Định: Có 4 đơn vị cấp huyện hoàn thành xây dựng nông thôn mới - Đinh Văn Toại 4
4 Trúng vụ tôm nuôi theo công nghệ Semi Biofloc - Hoàng Lân 5
5 Bạch tuộc khổng lồ bằng vỏ chai nhựa - Hoàng Lân 7
6 Triển vọng phát triển cây sả ở Tây Phú - Đào Minh Trung 8
7 Hướng dẫn đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2022 (Số 192/ SKHCN-KH, ngày 18.3.2021 của Sở KH&CN Bình Định) - TL (Biên tập) 9
8 Sản xuất thủy tinh lỏng dùng cho nông nghiệp - TL 10
9 Khả năng sinh sản đạt năng suất cao của lợn nái Landrace và Yorkshire tại trạm giống gia súc Long Mỹ - Nhóm tác giả: BsTY. Lê Thanh Phong, Ths. Trần Văn Hạnh, Ks. Võ Văn Hiếu - Trung tâm Giống nông nghiệp Bình Định) 11
10 Ảnh hưởng của liều lượng dinh dưỡng khoáng đến chất lượng dừa lấy dầu tại Bình Định - Nguyễn Tấn Hưng (Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ) 13
11 Thực trạng vấn đề lao động và chuyển dịch cơ cấu lao động tỉnh Bình Định - một số khuyến nghị - Nguyễn Trần Thi, Huỳnh Ngọc Đạo 16
12 Hai bảo vật Chăm pa chùa Thiên Trúc - Nguyễn Nhật Hạ 18
13 Dấu ấn về một tòa thành cổ - Đinh Bá Hòa 19
14 Nói về mỹ thuật sân khấu Bài chòi - Thục Nương 21
15 Tổ chức “Trường học Mùa đông về Phát triển bền vững” mùa 2 - TL 22
16 Ứng dụng công nghệ GIS quản lý và quảng bá xúc tiến đầu tư - PTT 23
17 Hỗ trợ 4 doanh nghiệp theo chính sách phát triển KH&CN trên 60 triệu đồng - TL 23
18 Người tiêm vắc xin COVID-19 khi hắt xì không làm văng hạt dịch chứa virus - TL(Nguồn: TTO) 24
19 Thử nghiệm lâm sàng vắc xin HIV trên người - TL(Nguồn: TNO) 24
Tải về: Bản tin số 4 - 2021
Xem bản tin thông qua mã Qrcode

CÁC SỐ KHÁC:
2024: Bản tin số Xuân 2024,
2023: Bản tin số 10 2023, Bản tin số 9 2023, Bản tin số 8 2023, Bản tin số 7 2023, Bản tin số 5 2023, Bản tin số 6 2023, Bản tin số 3-4 2023, Bản tin số 2 2023, Bản tin Xuân 2023, Bản tin số 1 2023,
2022: Bản tin số 10 2022, Bản tin số 9 2022, Bản tin số 8 2022, Bản tin số 7 2022, Bản tin số 6 2022, Bản tin số 5 2022, Bản tin số 4 2022, Bản tin số 3 2022, Bản tin số 2 2022, Bản tin xuân 2022,
2021: Bản tin số 11- 2021, Bản tin số 10 - 2021, Bản tin số 9 2021, Bản tin số 8 2021, Bản tin số 7- 2021, Bản tin số 6- 2021, Bản tin số 5 - 2021, Bản tin số 4 - 2021, Bản tin số 3 - 2021, Bản tin Xuân - 2021,
2020: Bản tin số 06 - 2020, Bản tin số 05 - 2020, Bản tin số 04 - 2020, Bản tin số 03 - 2020, Bản tin số 07 - 2020, Bản tin số 02 - 2020, Bản tin số 01 - 2020, Tạp chí số 05 -2020, Tạp chí số 04 -2020, Tạp chí số 03 - 2020, Tạp chí số 02 -2020, Tạp chí Xuân 2020,
2019: Tạp chí số 11 2019, Tạp chí số 10 2019, Tạp chí số 9 2019, Tạp chí số 8 2019, Tạp chí số 7 2019, Tạp chí số 6 2019, Tạp chí số 5 2019, Tạp chí số 4 2019, Tạp chí số 3 2019, Tạp chí Xuân năm 2019,
2018: Tạp chí số 12 năm 2018, Tạp chí số 11 năm 2018, Tạp chí số 10 năm 2018, Tạp chí số 9 năm 2018, Tạp chí số 8-2018, Tạp chí số 7-2018, Tạp chí số 6- 2018, Tạp chí số 4+5 năm 2018, Tạp chí số 3 - 2018, Tạp chí xuân 2018,
2017: Tạp chí số 12- 2017,
Tìm theo mục lục: