BẢN TIN

KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ


Bản tin số 04 - 2020

Chịu trách nhiệm xuất bản:

TS. LÊ CÔNG NHƯỜNG

Trưởng ban biên tập:

ThS. NGUYỄN HỮU HÀ

Thư ký tòa soạn:

TÙNG LỘC


STT MỤC LỤC TRANG
1 Bình Định: Sau một năm phát triển hạ tầng công nghệ thiết yếu - TL(BT) 2
2 Hỗ trợ khởi nghiệp, khoa học công nghệ cho doanh nghiệp - TL(Trích Báo cáo của Sở KH&CN) 3
3 Cần áp dụng đồng bộ ISO 9001:2015 với Cổng dịch vụ công, Hệ thống một cửa điện tử - TL(Biên tập) 5
4 Kiểm định đối chứng công tơ điện- góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng - Nguyễn Thị Thi, Trần Bảo Lộc 6
5 5 năm hỗ trợ bảo hộ SHTT sản phẩm đặc trưng địa phương - TL (Tổng hợp) 7
6 Tham luận của Sở KH&CN tại Đại hội ĐB Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XX: “Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh” - Sở KH&CN 8
7 Bình Định: Sản xuất chế phẩm sinh học phòng ngừa bệnh tôm - Hoàng Lân 11
8 Viết Quy Nhơn hay Qui Nhơn - TL(Tổng hợp) 13
9 Quảng bá võ cổ truyền Bình Định qua hệ thống trưng bày bảo tàng - Nguyễn Viết Tuấn 15
10 NSND Hồ Thu - “con nhà tông” thành công trên sân khấu bài chòi - Thúy Hường 17
11 Có 32 “Trí thức tiêu biểu về khoa học và công nghệ tỉnh Bình Định” được công nhận năm 2020 - TL 19
12 Tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị 5 năm qua của tỉnh đạt 13,19% - TL 19
13 IFIRSE lần thứ 3 vào TOP 10 cơ sở giáo dục đại học và nghiên cứu Việt Nam - H. Tuấn 20
14 Phát hiện kháng thể ‘vô hiệu hóa hoàn toàn’ nCoV - TL(Nguồn: Vnexpress, NYPost) 21
15 Bức tranh đại dịch vẫn còn rất phức tạp - TL(Nguồn: Tiasang.com.vn) 22
16 Mặt trái chưa tính đến từ điện mặt trời - TL(Nguồn: Vnexpress) 23
17 Giống lan cực hiếm, được bảo vệ thông tin ‘tuyệt mật’ - TL (Nguồn: TTO) 24
Tải về: Bản tin số 04 - 2020
Xem bản tin thông qua mã Qrcode

CÁC SỐ KHÁC:
2024: Bản tin số Xuân 2024,
2023: Bản tin số 10 2023, Bản tin số 9 2023, Bản tin số 8 2023, Bản tin số 7 2023, Bản tin số 5 2023, Bản tin số 6 2023, Bản tin số 3-4 2023, Bản tin số 2 2023, Bản tin Xuân 2023, Bản tin số 1 2023,
2022: Bản tin số 10 2022, Bản tin số 9 2022, Bản tin số 8 2022, Bản tin số 7 2022, Bản tin số 6 2022, Bản tin số 5 2022, Bản tin số 4 2022, Bản tin số 3 2022, Bản tin số 2 2022, Bản tin xuân 2022,
2021: Bản tin số 11- 2021, Bản tin số 10 - 2021, Bản tin số 9 2021, Bản tin số 8 2021, Bản tin số 7- 2021, Bản tin số 6- 2021, Bản tin số 5 - 2021, Bản tin số 4 - 2021, Bản tin số 3 - 2021, Bản tin Xuân - 2021,
2020: Bản tin số 06 - 2020, Bản tin số 05 - 2020, Bản tin số 04 - 2020, Bản tin số 03 - 2020, Bản tin số 07 - 2020, Bản tin số 02 - 2020, Bản tin số 01 - 2020, Tạp chí số 05 -2020, Tạp chí số 04 -2020, Tạp chí số 03 - 2020, Tạp chí số 02 -2020, Tạp chí Xuân 2020,
2019: Tạp chí số 11 2019, Tạp chí số 10 2019, Tạp chí số 9 2019, Tạp chí số 8 2019, Tạp chí số 7 2019, Tạp chí số 6 2019, Tạp chí số 5 2019, Tạp chí số 4 2019, Tạp chí số 3 2019, Tạp chí Xuân năm 2019,
2018: Tạp chí số 12 năm 2018, Tạp chí số 11 năm 2018, Tạp chí số 10 năm 2018, Tạp chí số 9 năm 2018, Tạp chí số 8-2018, Tạp chí số 7-2018, Tạp chí số 6- 2018, Tạp chí số 4+5 năm 2018, Tạp chí số 3 - 2018, Tạp chí xuân 2018,
2017: Tạp chí số 12- 2017,
Tìm theo mục lục: