BẢN TIN

KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ


Bản tin số 03 - 2020

Chịu trách nhiệm xuất bản:

TS. LÊ CÔNG NHƯỜNG

Trưởng ban biên tập:

ThS. NGUYỄN HỮU HÀ

Thư ký tòa soạn:

TÙNG LỘC


STT MỤC LỤC TRANG
1 Kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2.9 (1945-2020): Dân chủ - giá trị căn bản của cuộc Cách mạng Tháng 8- TL(Nguồn: ĐH XN-NV HN) 2
2 UBND tỉnh có công văn hỏa tốc chỉ đạo chống dịch Covid-19 -TL(BT) 3
3 (Trích)Quy định về mộtsố chính sách hỗ trợ phát triển khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Bình Định - TL(Trích) 4
4 Quy định mức hỗ trợ thực hiện đề án Hệ sinh thái khởi nghiệp... của tỉnh Bình Định - TL(BT) 5
5 Hiện trạng đội ngũ trí thức trên địa bàn tỉnh - TL( Trích) 6
6 Đề xuất bảo tồn nguồn gen cây hoa lan Đại Châu - TL(Biên tập) 10
7 Anh Đô cải tiến máy mài mỏ gà - Đào Minh Trung 11
8 Điều kiện tự nhiên, tiềm năng trồng hoa cảnh quan phục vụ du lịch xã Vĩnh Sơn - Nguyễn Đăng Quang, Nguyễn Ngọc Đạo, Lại Thị Nhung 12
9 Nghiên cứu quitrình công nghệ sản xuất dung dịch tiêm đậm đặc pha truyền tĩnh mạch Cisplatin 10mg/20ml - DS. CK1Lưu Trọng Tín 14
10 Cho sinh sản cá mú đen chấm nâu thành công tại Bình Định - Hoàng Lân 16
11 Rèn luyện kỹ năng mềm cho sinh viên trong giờ thực hành tiếng Anh - ThS. Võ Thị Minh Ngân 18
12 Hội thi Tin học trẻ tỉnh Bình Định lần thứ 26 năm 2020: Có 3 giải nhất, 4 giải nhì, 9 giải 3 và 12 giải khuyến khích - Tiến Nhựt 19
13 Sở KH&CN tỉnh Bình Định: Đề xuất 18 nhiệm vụ cấp tỉnh tham gia Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2020 - TL 20
14 Việt Nam hoàn thiện quy trình sản xuất vắc xin Covid-19 - TL(Nguồn: TNO) 21
15 Mỹ thử nghiệm vaccine Covid-19 quy mô lớn - TL(Vnexpress-CNN) 22
16 Công nghệ in sinh học hứa hẹn điều trị Covid-19 - TL(Theo Vn- express- NY Times) 23
17 Biến đổi protein giúp sản xuất hàng tỷ liều vaccine Covid-19 - TL(Nguồn: Vnexpress, Sci Tech Daily) 24
Tải về: Bản tin số 03 - 2020
Xem bản tin thông qua mã Qrcode

CÁC SỐ KHÁC:
2024: Bản tin số Xuân 2024,
2023: Bản tin số 10 2023, Bản tin số 9 2023, Bản tin số 8 2023, Bản tin số 7 2023, Bản tin số 5 2023, Bản tin số 6 2023, Bản tin số 3-4 2023, Bản tin số 2 2023, Bản tin Xuân 2023, Bản tin số 1 2023,
2022: Bản tin số 10 2022, Bản tin số 9 2022, Bản tin số 8 2022, Bản tin số 7 2022, Bản tin số 6 2022, Bản tin số 5 2022, Bản tin số 4 2022, Bản tin số 3 2022, Bản tin số 2 2022, Bản tin xuân 2022,
2021: Bản tin số 11- 2021, Bản tin số 10 - 2021, Bản tin số 9 2021, Bản tin số 8 2021, Bản tin số 7- 2021, Bản tin số 6- 2021, Bản tin số 5 - 2021, Bản tin số 4 - 2021, Bản tin số 3 - 2021, Bản tin Xuân - 2021,
2020: Bản tin số 06 - 2020, Bản tin số 05 - 2020, Bản tin số 04 - 2020, Bản tin số 03 - 2020, Bản tin số 07 - 2020, Bản tin số 02 - 2020, Bản tin số 01 - 2020, Tạp chí số 05 -2020, Tạp chí số 04 -2020, Tạp chí số 03 - 2020, Tạp chí số 02 -2020, Tạp chí Xuân 2020,
2019: Tạp chí số 11 2019, Tạp chí số 10 2019, Tạp chí số 9 2019, Tạp chí số 8 2019, Tạp chí số 7 2019, Tạp chí số 6 2019, Tạp chí số 5 2019, Tạp chí số 4 2019, Tạp chí số 3 2019, Tạp chí Xuân năm 2019,
2018: Tạp chí số 12 năm 2018, Tạp chí số 11 năm 2018, Tạp chí số 10 năm 2018, Tạp chí số 9 năm 2018, Tạp chí số 8-2018, Tạp chí số 7-2018, Tạp chí số 6- 2018, Tạp chí số 4+5 năm 2018, Tạp chí số 3 - 2018, Tạp chí xuân 2018,
2017: Tạp chí số 12- 2017,
Tìm theo mục lục: