BẢN TIN

KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ


Tạp chí số 7 2019

Chịu trách nhiệm xuất bản:

Trưởng ban biên tập:

ThS. NGUYỄN HỮU HÀ

Thư ký tòa soạn:

TÙNG LỘC


STT MỤC LỤC TRANG
1 Hội nghị Giao ban KH&CN vùng Nam Trung bộ và Tây Nguyên lần thứ XV: Đóng góp của khoa học trong phát triển kinh tế - xã hội vùng Nam Trung bộ - Tây Nguyên - TL(tổng hợp) 2
2 Ứng dụng KH&CN phát triển kinh tế biển vùng duyên hải Nam Trung bộ - TL (Tổng hợp) 4
3 Phát triển cây dược liệu vùng Nam Trung bộ, Tây Nguyên - Hoàng Lân 6
4 Ứng phó với sâu keo mùa thu: “kẻ hủy diệt” nhiều loại cây trồng - Đinh Văn Toại (Sở NN & PTNT Bình Định) 8
5 Tưới tiết kiệm - lời giải cho bài toán khô hạn - Đinh Văn Toại (Sở NN & PTNT Bình Định) 9
6 Đại biểu Quốc hội Lê Công Nhường: Nhà nước cần thành lập quỹ bảo vệ nhà đầu tư chứng khoán - Lê Công Nhường 10
7 Bộ Tài chính trả lời chất vấn Đại biểu Quốc hội Lê Công Nhường: Thực hiện cơ chế đặt hàng, khoán kinh phí nhiệm vụ KH&CN - Lê Công Nhường, Bộ Tài chính 12
8 Kết quả điều tra hiện trạng trình độ công nghệ các doanh nghiệp và đề xuất giải pháp đổi mới công nghệ tỉnh Bình Định - TS. Trịnh Minh Tâm, KS. Đinh Xuân Nhật 14
9 Về nguồn gốc của “Trống trận Tây Sơn” - Đinh Bá Hoà 16
10 Độc đáo tượng GANESA của người Champa - Nguyễn Viết Tuấn 17
11 Chuyển biến tư tưởng “trung quân” của Đào Tấn qua một số tác phẩm Tuồng tiêu biểu - Thúy Hường 19
12 Hội thi Tin học trẻ tỉnh Bình Định lần thứ XXV năm 2019: Huyện Hoài Nhơn đạt 2 giải nhất, 2 giải phần mềm sáng tạo - Tiến Nhựt 20
13 Thành lập Phòng trưng bày giới thiệu sản phẩm KH&CN - TL 20
14 Chọn được giống, cách bón phân, kỹ thuật canh tác vượt trội cho cây mè - TL 21
15 Hoa đồng tiền, hoa chuông phù hợp để phát triển ở làng hoa Bình Lâm - PTT 21
16 Hội nghị Cơ sinh học Việt Nam lần 2 và “Trường học Việt Nam về Vật lý Neutrino lần thứ 3”- TL 22
17 Hội nghị Quốc tế về tán xạ đàn tính và nhiễu xạ- TL 22
18 Hội nghị Toán học Việt - Mỹ 2019 (Vietnam - USA JOINT MATHEMATICAL Meeting - VNUS 2019: Giới thiệu nghiên cứu mới về toán và sự kết nối - TL 22
19 Hội thảo “Vật lý mới với các hạt lạ và bền” và Trường học vật lý Plasma - TL 23
20 Ký kết hợp tác nghiên cứu khoa học giữa Viện Vật lý hạt Brazil và và ICISE - TL 24
21 Phát hiện loài cây rừng kháng được bốn dòng ung thư - TL(Nguồn: vnexpress) 24
Tải về: Tạp chí số 7 2019
Xem bản tin thông qua mã Qrcode

CÁC SỐ KHÁC:
2024: Bản tin số Xuân 2024,
2023: Bản tin số 10 2023, Bản tin số 9 2023, Bản tin số 8 2023, Bản tin số 7 2023, Bản tin số 5 2023, Bản tin số 6 2023, Bản tin số 3-4 2023, Bản tin số 2 2023, Bản tin Xuân 2023, Bản tin số 1 2023,
2022: Bản tin số 10 2022, Bản tin số 9 2022, Bản tin số 8 2022, Bản tin số 7 2022, Bản tin số 6 2022, Bản tin số 5 2022, Bản tin số 4 2022, Bản tin số 3 2022, Bản tin số 2 2022, Bản tin xuân 2022,
2021: Bản tin số 11- 2021, Bản tin số 10 - 2021, Bản tin số 9 2021, Bản tin số 8 2021, Bản tin số 7- 2021, Bản tin số 6- 2021, Bản tin số 5 - 2021, Bản tin số 4 - 2021, Bản tin số 3 - 2021, Bản tin Xuân - 2021,
2020: Bản tin số 06 - 2020, Bản tin số 05 - 2020, Bản tin số 04 - 2020, Bản tin số 03 - 2020, Bản tin số 07 - 2020, Bản tin số 02 - 2020, Bản tin số 01 - 2020, Tạp chí số 05 -2020, Tạp chí số 04 -2020, Tạp chí số 03 - 2020, Tạp chí số 02 -2020, Tạp chí Xuân 2020,
2019: Tạp chí số 11 2019, Tạp chí số 10 2019, Tạp chí số 9 2019, Tạp chí số 8 2019, Tạp chí số 7 2019, Tạp chí số 6 2019, Tạp chí số 5 2019, Tạp chí số 4 2019, Tạp chí số 3 2019, Tạp chí Xuân năm 2019,
2018: Tạp chí số 12 năm 2018, Tạp chí số 11 năm 2018, Tạp chí số 10 năm 2018, Tạp chí số 9 năm 2018, Tạp chí số 8-2018, Tạp chí số 7-2018, Tạp chí số 6- 2018, Tạp chí số 4+5 năm 2018, Tạp chí số 3 - 2018, Tạp chí xuân 2018,
2017: Tạp chí số 12- 2017,
Tìm theo mục lục: