BẢN TIN

KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ


Tạp chí số 8-2018

Chịu trách nhiệm xuất bản:

ThS. NGUYỄN THỊ KIM OANH

Trưởng ban biên tập:

ThS. NGUYỄN HỮU HÀ

Thư ký tòa soạn:

TÙNG LỘC


STT MỤC LỤC TRANG
1 Kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2.9 (1945- 2018): Cách mạng tháng Tám và bài học lấy dân làm gốc - TL (Nguồn VOV.vn) 2
2 Gặp mặt kỷ niệm 10 năm Gặp gỡ Việt Nam tại Bình Định (2008- 2018): Nhiều dấu ấn khó quên - TL 3
3 25 năm thành lập Hội Khoa học gặp gỡ Việt Nam, Khai mạc Hội nghị Các cửa sổ nhìn ra Vũ trụ: Gặp gỡ Việt Nam là cầu nối Việt Nam với thế giới - TL 5
4 Khởi công xây dựng khách sạn “Vì khoa học” - TL 7
5 Chặng đường đầu đổi mới hoạt động KH&CN giai đoạn (2015- 2020) - TL(Tổng hợp) 8
6 Cho sinh sản nhân tạo, ương nuôi thương phẩm cá dìa có kết quả tại Bình Định - TL 10
7 Ứng dụng phương pháp điện di mao quản sử dụng cảm biến độ dẫn không tiếp xúc (CE-C4D) xác định một số chất tạo ngọt trong nước giải khát - Đào Vũ Nguyên, TS. Cao Văn Hoàng 11
8 Game hóa trong đào tạo trực tuyến, tối đa hóa sự thích thú trong học tập - Nguyễn Đình Hùng, Trần Đức Tùng 13
9 Ứng dụng công nghệ GIS trong quản lý hạ tầng bưu chính viễn thông tỉnh Bình Định - Võ Gia Nghĩa 15
Tải về: Tạp chí số 8-2018
Xem bản tin thông qua mã Qrcode

CÁC SỐ KHÁC:
2024: Bản tin số Xuân 2024,
2023: Bản tin số 10 2023, Bản tin số 9 2023, Bản tin số 8 2023, Bản tin số 7 2023, Bản tin số 5 2023, Bản tin số 6 2023, Bản tin số 3-4 2023, Bản tin số 2 2023, Bản tin Xuân 2023, Bản tin số 1 2023,
2022: Bản tin số 10 2022, Bản tin số 9 2022, Bản tin số 8 2022, Bản tin số 7 2022, Bản tin số 6 2022, Bản tin số 5 2022, Bản tin số 4 2022, Bản tin số 3 2022, Bản tin số 2 2022, Bản tin xuân 2022,
2021: Bản tin số 11- 2021, Bản tin số 10 - 2021, Bản tin số 9 2021, Bản tin số 8 2021, Bản tin số 7- 2021, Bản tin số 6- 2021, Bản tin số 5 - 2021, Bản tin số 4 - 2021, Bản tin số 3 - 2021, Bản tin Xuân - 2021,
2020: Bản tin số 06 - 2020, Bản tin số 05 - 2020, Bản tin số 04 - 2020, Bản tin số 03 - 2020, Bản tin số 07 - 2020, Bản tin số 02 - 2020, Bản tin số 01 - 2020, Tạp chí số 05 -2020, Tạp chí số 04 -2020, Tạp chí số 03 - 2020, Tạp chí số 02 -2020, Tạp chí Xuân 2020,
2019: Tạp chí số 11 2019, Tạp chí số 10 2019, Tạp chí số 9 2019, Tạp chí số 8 2019, Tạp chí số 7 2019, Tạp chí số 6 2019, Tạp chí số 5 2019, Tạp chí số 4 2019, Tạp chí số 3 2019, Tạp chí Xuân năm 2019,
2018: Tạp chí số 12 năm 2018, Tạp chí số 11 năm 2018, Tạp chí số 10 năm 2018, Tạp chí số 9 năm 2018, Tạp chí số 8-2018, Tạp chí số 7-2018, Tạp chí số 6- 2018, Tạp chí số 4+5 năm 2018, Tạp chí số 3 - 2018, Tạp chí xuân 2018,
2017: Tạp chí số 12- 2017,
Tìm theo mục lục: