BẢN TIN

KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ


Tạp chí số 4+5 năm 2018

Chịu trách nhiệm xuất bản:

Ts . Lê Công Nhường

Trưởng ban biên tập:

ThS. NGUYỄN HỮU HÀ-ThS. NGUYỄN THỊ KIM OANH

Thư ký tòa soạn:

TÙNG LỘC


STT MỤC LỤC TRANG
1 Chiến thắng 30/4: Niềm tự hào, động lực để dân tộc phát triển 2
2 40 năm hoạt động khoa học và công nghệ Bình Định góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh - TS. Lê Công Nhường 3
3 TS. Võ Văn Lược, nguyên Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Bình Định: Nghiên cứu khoa học phải tạo ra sản phẩm cho xã hội - Hoàng Lân 7
4 Một doanh nghiệp hình thành từ kết quả nghiên cứu khoa học- Võ Xuân Thanh 9
5 Một lãnh đạo ngành KH&CN đam mê nghiên cứu - Chí Hữu 11
6 Xây dựng và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bình Định - 2 năm một chặng đường - Nguyễn Hữu Hà, Phan Ngọc Anh 13
7 Chặng đường đi đến tự thu chi của một đơn vị sự nghiệp - Phan Ngọc Anh 15
8 Hoạt động sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Bình Định: Những dấu hiệu tích cực - Ngọc Hóa 17
9 Hiệu quả của việc trích lập quỹ phát triển KH&CN tại Bidiphar - Phạm Thị Thanh Hương 18
10 Người “sáng tạo không chuyên” Mai Vĩnh Thạnh: Cần có niềm tin trong sáng tạo - Chí Hữu 20
11 Trang ảnh sáng tạo: Một số giải pháp sáng tạo đã đi vào cuộc sống 23
12 Phát triển rượu đậu xanh đặc sản của Tây Sơn - Hoàng Chi 24
13 TTND. BS CK2 Hồ Việt Mỹ - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định: Chúng tôi đã sắn sàng cho kỹ thuật sinh con trong ống nghiệm - Hoàng Lân 25
14 Ứng dụng phần mềm Locus map free trên điện thoại thông minh, máy tính bảng để phục vụ quản lý rừng - Nguyễn Xuân Vũ 27
15 Kinh nghiệm ứng dụng KHCN trong doanh nghiệp của một số quốc gia - TS. Nguyễn Quốc Nghi 29
16 Những Bản Tường trình đầu tiên về Khu truyền giáo Đàng trong và “Chữ quốc ngữ Tiền đắc lộ” - Nguyễn Thanh Quang 31
17 Tình yêu và chiếc gùi Brưﬞng - Yang Danh 34
18 Tính “ước lệ” trong nghệ thuật tuồng - Thục Nương 36
19 3 giải pháp sáng tạo của Bình Định đạt giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc – TL 38
20 Đã cho sinh sản nhân tạo cá rô đầu vuông ở Bình Định - TL 38
21 Dùng vi sinh trùn quế cho cây ớt, đậu phụng bước đầu có kết quả - T.L 39
22 Câu lạc bộ nữ trí thức Bình Định - Kim Oanh 39
23 Nhà khoa học Việt Nam đầu tiên nhận giải Nikkei châu Á về khoa học và công nghệ 40
Tải về: Tạp chí số 4+5 năm 2018
Xem bản tin thông qua mã Qrcode

CÁC SỐ KHÁC:
2024: Bản tin số Xuân 2024,
2023: Bản tin số 10 2023, Bản tin số 9 2023, Bản tin số 8 2023, Bản tin số 7 2023, Bản tin số 5 2023, Bản tin số 6 2023, Bản tin số 3-4 2023, Bản tin số 2 2023, Bản tin Xuân 2023, Bản tin số 1 2023,
2022: Bản tin số 10 2022, Bản tin số 9 2022, Bản tin số 8 2022, Bản tin số 7 2022, Bản tin số 6 2022, Bản tin số 5 2022, Bản tin số 4 2022, Bản tin số 3 2022, Bản tin số 2 2022, Bản tin xuân 2022,
2021: Bản tin số 11- 2021, Bản tin số 10 - 2021, Bản tin số 9 2021, Bản tin số 8 2021, Bản tin số 7- 2021, Bản tin số 6- 2021, Bản tin số 5 - 2021, Bản tin số 4 - 2021, Bản tin số 3 - 2021, Bản tin Xuân - 2021,
2020: Bản tin số 06 - 2020, Bản tin số 05 - 2020, Bản tin số 04 - 2020, Bản tin số 03 - 2020, Bản tin số 07 - 2020, Bản tin số 02 - 2020, Bản tin số 01 - 2020, Tạp chí số 05 -2020, Tạp chí số 04 -2020, Tạp chí số 03 - 2020, Tạp chí số 02 -2020, Tạp chí Xuân 2020,
2019: Tạp chí số 11 2019, Tạp chí số 10 2019, Tạp chí số 9 2019, Tạp chí số 8 2019, Tạp chí số 7 2019, Tạp chí số 6 2019, Tạp chí số 5 2019, Tạp chí số 4 2019, Tạp chí số 3 2019, Tạp chí Xuân năm 2019,
2018: Tạp chí số 12 năm 2018, Tạp chí số 11 năm 2018, Tạp chí số 10 năm 2018, Tạp chí số 9 năm 2018, Tạp chí số 8-2018, Tạp chí số 7-2018, Tạp chí số 6- 2018, Tạp chí số 4+5 năm 2018, Tạp chí số 3 - 2018, Tạp chí xuân 2018,
2017: Tạp chí số 12- 2017,
Tìm theo mục lục: