CHUYÊN MỤC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Năm:

video
Chuyên mục KH&CN tháng 11 năm 2023
video
Chuyên mục KH&CN tháng 10 năm 2023 (Hoạt động bàn giao sản phẩm của nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2023; Ứng dụng chế phẩm sinh học trong mô hình nuôi tôm trên địa bàn tỉnh)
video
Chuyên mục KH&CN tháng 9 năm 2023 (Ngày hội Thiên văn cộng đồng; Tuyên truyền về các công cụ nâng cao năng suất chất lượng hoặc hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến)
video
Chuyên mục KH&CN tháng 8 năm 2023 (Sự kiện 30 năm thành lập hội gặp gỡ VN; Giới thiệu sản phẩm mới: tấm panel chống cháy của công ty Gạch tuy nen; Giới thiệu quỹ hổ trợ đổi mới công nghệ quốc gia)
video
Chuyên mục KH&CN tháng 7 năm 2023 (Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bình Định lần thứ IV, 2023; Giới thiệu một số mô hình và sản phẩm chủ lực của công ty MTV Sâm Bổ Chính Tâm Linh)
video
Chuyên mục KH&CN tháng 6 năm 2023 (Các hoạt động của Chương trình Tuần lễ NASA Việt Nam tại Bình Định; Giới thiệu năng lực Las 706 về lĩnh vực thí nghiệm xây dựng; Giới thiệu năng lực hoạt động kiểm định/hiệu chuẩn lĩnh vực khối lượng)
video
Chuyên mục KH&CN tháng 5 năm 2023 (Các thành quả KH&CN tỉnh thời gian qua và các hoạt động kỷ niệm ngày KH&CN 18/5; Một số kết quả nghiên cứu KH&CN nổi bật thời gian qua; Giới thiệu một số mô hình ứng dụng kết quả nghiên cứu KH&CN triển khai tại các địa phương)
video
Chuyên mục KH&CN tháng 4 năm 2023 (Tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của địa phương đã được bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp; Buổi sinh hoạt thường niên của Câu lạc bộ thiên văn Bình Định)
video
Chuyên mục KH&CN tháng 03 năm 2023 (Chương trình khám phá khoa học dành cho Hội đồng hương Bình Định tại Thành phố Hồ Chí Minh; Giới thiệu mở rộng, nâng cao năng lực hoạt động kiểm định/hiệu chuẩn lĩnh vực nhiệt)
video
Chuyên mục KH&CN tháng 02 năm 2023 (Tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về an toàn bức xạ hạt nhân trên địa bàn tỉnh; Giới thiệu nâng cao năng lực hoạt động phân tích kiểm nghiệm lĩnh vực hóa sinh)
video
Chuyên mục KH&CN tháng 01 năm 2023