Quay lại

Thông báo xúc tiến thủ tục gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ – Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong Y tế

Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

08/12/2023 : 00:12

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an toàn bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo: Giấy phép sử dụng thiết bị X-Quang chẩn đoán y tế của đơn vị sắp hết hạn.

Cắn cứ Khoản 2 Điều 78 Luật Năng lượng nguyên tử số 18/2008/QH12 ngày 03/06/2008, các tổ chức, cá nhân phải gửi hồ sơ xin gia hạn giấy phép chậm nhất 60 ngày trước khi giấy phép hết hạn. Vì vậy, đề nghị đơn vị sớm xúc tiến các thủ tục để gia hạn giấy phép.

Bộ phận thụ lý Hồ sơ: Phòng Quản lý Chuyên ngành.

Đơn vị có thể tải mẫu đơn và các thủ tục gia hạn theo thông tư 08/2010/TT-BKHCN về việc hướng dẫn thủ tục khai báo, cấp giấy đăng ký và cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ, tại địa chỉ: http://skhcn.binhdinh.gov.vn (mục dịch vụ công trực tuyến, thủ tục số 13)

Mọi thắc mắc liên quan, liên hệ trực tiếp Phòng Quản lý Chuyên ngành, điện thoại: 056.3522075, di động: 01682739755

TT Tên Cơ sở Bức xạ Thiết bị X-quang Số GP/Ngày cấp Thời hạn cấp phép Mã số
1 Phòng khám Đa khoa Thành Danh Chụp thông thường 

 

Model: SERIX TUR-DR 250

Sêri: 81062

297/GP-SKHCN 

 

26/5/2014

30/6/2016 017-05
2 Phòng khám Đa khoa Tâm Đức Chụp thông thường 

 

Model: KELEX MD 1100

Sêri: 528-10-2004

258/GP-SKHCN 

 

12/5/2014

30/6/2016 021-03
3 Phòng khám chẩn đoán Hoàng Thành Chụp thông thường 

 

Model: MK-120

Sêri: 501-630-41

256/GP-SKHCN 

 

12/5/2014

30/6/2016 024-05
4 Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Quy Nhơn Chụp thông thường 

 

Model: UD125P-C

Sêri: 0562R43306; 6J0677

389/GP-SKHCN 

 

12/6/2013

30/6/2016 037-02
5 Bệnh viện Phong-Da liễu Trung ương Quy Hòa X-quang tăng sáng truyền hình SHIMADZU 

 

Model: XUD150L-30F

Sêri: 0562R13302

447/GP-SKHCN 

 

27/6/2013

30/6/2016 038-02
Chụp thông thường 

 

Model: KXO-32S

Sêri: W2G09Z2479; 09L413F

448/GP-SKHCN 

 

27/6/2013

30/6/2016 071-01
7  

 

 

 

 

 

Bệnh viện Đa khoa khu vực Phú Phong

Chụp thông thường 

 

Model: SEMI-3

Sêri: 2K35070; 3J671

444/GP-SKHCN 

 

27/6/2013

30/6/2016 042-02
X-quang CT SACNNER HISPEED DUAL 

 

Model: 51146712

Sêri: 189511HM9

443/GP-SKHCN 

 

27/6/2013

30/6/2016 052-02
Chụp thông thường 

 

Model: IME – 100L

Sêri: W2D087053; 99B0822489

446/GP-SKHCN 

 

27/6/2013

30/6/2016 068-01
Tăng sáng truyền hình SHIMADZU 

 

Model: 0.3/0.8/P18DK-85

Sêri: 88239

445/GP-SKHCN 

 

27/5/2013

30/6/2016 072-01
Chụp thông thường 

 

Model: UD150L-40E

Sêri: 1271399408

478/GP-SKHCN 

 

03/7/2013

30/6/2016 092-00
8 Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn X-quang tăng sáng truyền hình SHIMADZU 

 

Model: ZUD-L41D

Sêri: 0162Z41804; 90806

451/GP-SKHCN 

 

27/6/2013

30/6/2016 067-01
9 TTYT huyện Phù Cát Chụp thông thường 

 

Model: QG-25G

Sêri: QG25G-09B-0209; 08K665

408/GP-SKHCN 

 

17/6/2013

30/6/2016 069-01
10 TTYTThị xã An Nhơn Chụp thông thường 

 

Model: A802

Sêri: 090603; 08M740

269/GP-SKHCN 

 

08/5/2013

30/6/2016 070-01
11 Bệnh viện  Đa khoa tỉnh X-quang chụp can thiệp mạch máu (DSA) 

 

Model: Artis Zee Caling

Sêri: 146665; 3794

325/GP-SKHCN 

 

20/5/2013

30/6/2016 066-01

 

Tin liên quan