Quay lại

Báo cáo thực trạng tiến hành công việc bức xạ tại cơ sở năm 2016

Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

10/12/2023 : 20:12

Căn cứ Điều 20 Luật Năng lượng nguyên tử số 18/2008/QH12 ngày 03/06/2008, định kỳ hằng năm hoặc khi có yêu cầu của cơ quan an toàn bức xạ và hạt nhân, tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ phải lập báo cáo thực trạng an toàn tiến hành công việc bức xạ gửi đến cơ quan an toàn bức xạ và hạt nhân.

Theo Khoản 1, Điều 16, Nghị định 107/2013/NĐ-CP ngày 20/9/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Năng lượng nguyên tử: "Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi không báo cáo định kỳ hằng năm về thực trạng an toàn tiến hành công việc bức xạ của cơ sở tiến hành công việc bức xạ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền".

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an toàn bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định đề nghị các đơn vị gửi báo cáo thực trạng an toàn trong tiến hành công việc bức xạ trong năm 2016 (theo mẫu) về Sở trước ngày 30/10/2016 để Sở tổng hợp tình hình và báo cáo về Cục An toàn bức xạ và hạt nhân theo quy định.

Báo cáo gửi về: Phòng Quản lý Chuyên ngành, Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định.

Địa chỉ: 208 Diên Hồng, Tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Điện thoại: 056.3522075.

- Mẫu báo cáo đối với cơ sở khai thác quặng sa khoáng

Mẫu báo cáo đối với cơ sở sử dụng nguồn phóng xạ kín

Mẫu báo cáo đối với cơ sở sử dụng thiết bị X-quang y tế

Tin liên quan