Quay lại

Triển khai “Đề án 5299”: Đoàn viên, thanh niên hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến

Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

23/05/2024 : 08:05

Trong 4 tháng đầu năm 2024, việc phát huy vai trò đoàn viên, thanh niên thực hiện Đề án “Phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến giai đoạn 2022 – 2027” (Đề án 5299) về dịch vụ công trực tuyến đạt nhiều kết quả tích cực.

Cụ thể, Chỉ tiêu 1: “Mỗi năm có 40% tổng số tài khoản sử dụng dịch vụ công có phát sinh giao dịch thực tế” hiện có 3.857/45.600 tài khoản có phát sinh giao dịch thực tế, đạt tỷ lệ 8%. Chỉ tiêu 2: “Có 80% hồ sơ thủ tục hành chính do đoàn viên, thanh niên thực hiện được giao dịch bằng hình thức trực tuyến” có 1.458/1.669 hồ sơ do đoàn viên các đơn vị thực hiện được giao dịch bằng hình thức trực tuyến, đạt tỷ lệ 87% chỉ tiêu đề ra. Chỉ tiêu 3: “66.000 hồ sơ dịch vụ công trực tuyến do đoàn viên, thanh niên hỗ trợ thực hiện trong năm 2024” hồ sơ dịch vụ công trực tuyến do đoàn viên, thanh niên hỗ trợ người dân nộp là 21.458 hồ sơ trực tuyến, đạt 33% chỉ tiêu. Chỉ tiêu 4: “Có ít nhất 06 tin, bài viết đăng trên Trang thông tin điện tử, mạng xã hội của đơn vị” có 333/2.138 bài viết tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến được đăng trên các Trang thông tin điện tử, trang mạng xã hội của đơn vị, đạt 16% chỉ tiêu giao trong năm 2024. Chỉ tiêu 5: “Có ít nhất 160.000 hộ gia đình do đoàn viên, thanh niên hướng dẫn, hỗ trợ mở tài khoản VNeID và được thông tin, tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến (Phấn đấu giai đoạn 2022 – 2027 có 400.000 hộ gia đình do đoàn viên, thanh niên hướng dẫn, hỗ trợ)” tính đến nay, có 8.313 hộ gia đình do đoàn viên, thanh niên hướng dẫn, hỗ trợ mở tài khoản VNeID, đạt 5% chỉ tiêu trong năm 2024. Chỉ tiêu 6:“Có ít nhất 294.021 công dân được ĐVTN hỗ trợ mở tài khoản thanh toán điện tử”số lượng mở tài khoản thanh toán điện tử cho công dân là 26.353 tài khoản, đạt 9% chỉ tiêu trong năm 2024. Chỉ tiêu 7: “Hỗ trợ 10% công dân từ 14 tuổi trở lên đăng ký sử dụng chữ ký số cá nhân” số lượng công dân đăng ký sử dụng chữ ký số cá nhân là 10.152 người, đạt 7% chỉ tiêu. Chỉ tiêu 8: “Có 190.759 công dân được ĐVTN hỗ trợ kích hoạt tài khoản VNeID (thực hiện trước ngày 01/7/2024)” số lượng tài khoản VNeID được đoàn viên, thanh niên hỗ trợ đã kích hoạt thành công 5.867 tài khoản, còn lại 4.572 tài khoản đang ở trạng thái “chờ duyệt”.

Qua kết quả thực hiện tính đến tháng 4 năm 2024, cho thấy hầu hết chính quyền địa phương các huyện, thị xã, thành phố đã quan tâm, chỉ đạo việc thực hiện “Đề án 5299” theo Kế hoạch số 153-KH/TĐTN-TTNTH. Một số đơn vị, địa phương đã chủ động, tích cực phối hợp, tạo điều kiện để Đoàn Thanh niên cùng cấp tổ chức triển khai thực hiện trên địa bàn và đạt được nhiều kết quả khả quan. Sự vào cuộc của các doanh nghiệp cung cấp chữ ký số trên địa bàn tỉnh, cùng lực lượng đoàn viên, thanh niên đã hỗ trợ tích cực cho việc triển khai thực hiện các giải pháp thúc đẩy “sử dụng chữ ký số cá nhân để thực hiện dịch vụ công trực tuyến” cho người dân trên địa bàn tỉnh. Tính đến tháng 4 năm 2024 đã có hơn 10.000 người dân được hỗ trợ đăng ký chữ ký số cá nhân tăng hơn 21% lượng tài khoản được hỗ trợ tạo lập trong Quý I năm 2024, tạo sự chuyển biến tích cực trong thực hiện các chỉ tiêu của Đề án 5299.

TRÀ GIANG

 

Tin liên quan