Quay lại

Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền vững kinh tế biển

Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

29/11/2023 : 07:11

Mới đây, tại Viện Hải dương học (Nha Trang), Ban chủ nhiệm Chương trình KC.09/21-30 đã phối hợp với Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước và Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức hội thảo “Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền vững kinh tế biển, mã số KC.09/21-30 và những vấn đề trọng tâm”.

Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Trần Tuấn Anh phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Trần Tuấn Anh, Chủ nhiệm Chương trình đã giới thiệu nội dung “Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền vững kinh tế biển” và nhấn mạnh mục tiêu, các nội dung, sản phẩm dự kiến và đặc biệt là yêu cầu đối với sản phẩm khoa học.

Tại hội thảo, các nhà khoa học đã trình bày các tham luận về kết quả thực hiện Chương trình "Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền vững kinh tế biển" giai đoạn 2015-2025, những thành tựu và thách thức trong lĩnh vực khoa học và công nghệ biển. Một trong những vấn đề được các đại biểu tích cực tham gia thảo luận là định hướng phát triển khoa học và công nghệ biển trong thời gian tới, cụ thể là những vấn đề mới và trọng tâm cần triển khai nghiên cứu trong Chương trình KC.09/21-30, chú trọng đến những vấn đề thực sự liên quan đến quản lý biển, đảo, phát triển kinh tế và phục vụ cho các hoạt động khác trên biển mà chưa được các chương trình đề án khác quan tâm, những vấn đề quan trọng, cần được đặt hàng thực hiện để giải quyết những nội dung trọng tâm đã đặt ra.

Thông qua hội thảo, công tác triển khai thực hiện Chương trình sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, đáp ứng mục tiêu cảnh báo và dự báo hiệu quả tai biến thiên nhiên và sự cố môi trường biển, ứng phó với biến đổi khí hậu ở vùng biển Việt Nam, phục vụ phát triển bền vững kinh tế biển, đồng thời quản lý, điều tra, khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên biển tại các vùng biển và ven biển Việt Nam nhằm phát triển bền vững chuỗi giá trị kinh tế biển. 

 

 

Nguồn tin : https://vjst.vn/vn/tin-tuc/8565/nghien-cuu-khoa-hoc-va-cong-nghe-phuc-vu-phat-trien-ben-vung-kinh-te-bien.aspx

Tin liên quan