Quay lại

Sở KH&CN đẩy mạnh cải cách hành chính

Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

06/11/2023 : 15:11

Trong năm 2023, Sở KH&CN Bình Định đã nỗ lực thúc đẩy cải cách hành chính (CCHC) bằng cách tập trung vào nhiều hoạt động quan trọng.

Sở KH&CN Bình Định thực hiện tiếp nhận thủ tục hành chính của các tổ chức, cá nhân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bình Định. Ảnh: HG

Trong công tác chỉ đạo, điều hành CCHC, Sở KH&CN Bình Định đã triển khai thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch về CCHC của Trung ương và tỉnh, đặc biệt thực hiện tốt Chương trình hành động số 09-CTr/TU của Tỉnh ủy và các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.

Trong công tác cải cách thủ tục hành chính, Sở đã rà soát và cắt giảm thời gian giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến người dân và doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho họ.

Với công tác chỉ đạo và tuyên truyền CCHC, Sở đã thực hiện nhiều chương trình và kế hoạch về CCHC, cùng với công tác kiểm tra và tuyên truyền để tạo sự nhận thức rõ ràng về CCHC trong đội ngũ cán bộ và công chức.

Thực hiện cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, Sở đã tổ chức lại tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu quả quản lý và công việc của cơ quan.

Trong cải cách tài chính công, Sở đã tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp, giúp tăng cường hiệu quả hoạt động và sự hài lòng của người dân và tổ chức.

Với công tác xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, Sở đã áp dụng công nghệ thông tin vào nội bộ cơ quan, xây dựng văn phòng điện tử, và cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến.

Sở đặt sự tập trung vào tối ưu hóa thể chế hành chính, cải thiện quy trình, tăng cường minh bạch và hướng tới sự tiện lợi cho người dân và doanh nghiệp. Tuy vậy, vẫn còn cần khắc phục một số hạn chế, bao gồm việc tăng cường tuyên truyền và đào tạo để nâng cao nhận thức và tin tưởng về thanh toán trực tuyến.

HƯƠNG GIANG

 

Tin liên quan