Quay lại

Thông báo Tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh thực hiện năm 2023

Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

07/04/2023 : 16:04

Căn cứ Quyết định số 1064/QĐ-UBND ngày 06/4/2023 của UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện năm 2023.

Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh thực hiện năm 2023 như sau:

* Nhiệm vụ 1: Nghiên cứu phát triển và chế biến sâu một số sản phẩm từ Rong biển theo hướng nâng cao chất lượng và phát triển thành chuỗi giá trị trên địa bàn tỉnh Bình Định.

* Nhiệm vụ 2: Nghiên cứu phát triển sản phẩm bảo vệ sức khỏe từ keo ong không ngòi đốt ở tỉnh Bình Định.

* Nhiệm vụ 3: Nghiên cứu thực trạng kháng hóa chất diệt côn trùng của muỗi sốt xuất huyết Dengue và hiệu lực của hóa chất diệt muỗi tại tỉnh Bình Định.

* Nhiệm vụ 4: Nghiên cứu tác động của đầu tư công đến tăng trưởng kinh tế của tỉnh Bình Định và đề xuất giải pháp sử dụng hiệu quả đầu tư công cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh Bình Định giai đoạn 2025-2030.

Thông tin chi tiết về các nhiệm vụ theo Quyết định số 1064/QĐ-UBND ngày 06/4/2023 của UBND tỉnh và các biểu mẫu quy định được đăng trên website của Sở Khoa học và Công nghệ: http://skhcn.binhdinh.gov.vn (tại mục Thông báo).
I. Phương thức, hồ sơ:
1. Phương thức: tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.
2. Hồ sơ tham gia tuyển chọn xây dựng theo mẫu:
Đơn đăng ký chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh theo Mẫu A-ĐON.
- Thuyết minh theo
Mẫu B1-TMĐTCN (đối với các nhiệm vụ thuộc các Lĩnh vực khoa học tự nhiên, kỹ thuật và công nghệ, nông nghiệp, y dược) và theo Mẫu B2-TMĐTXH (đối với các nhiệm vụ thuộc Lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn).
- Tóm tắt hoạt động KH&CN của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh theo
Mẫu C1-LLTC.
- Lý lịch khoa học của các cá nhân thực hiện chính nhiệm vụ KH&CN theo 
Mẫu C2-LLCN.
- Giấy xác nhận phối hợp nghiên cứu nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (nếu có) theo
Mẫu D-PHNC.
- Số lượng hồ sơ: 12 bộ
II. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ:
1. Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn (Hồ sơ được đóng gói, niêm phong của tổ chức tham gia tuyển chọn) được gửi theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến Phòng Quản lý khoa học - Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định (Số 208 Diên Hồng, phường Ngô Mây, TP. Quy Nhơn, Bình Định).
2. Thời hạn nhận hồ sơ: từ ngày 10/4/2023 - 10/5/2023.Tin liên quan