Quay lại

V/v hướng dẫn đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2024

Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

23/03/2023 : 08:03

Xem toàn bộ hướng dẫn tại đây.

Biểu mẫu kèm theo:

PHIẾU ĐỀ XUẤT ĐẶT HÀNG NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TỈNH :

Mẫu A1-ĐXNV ĐTĐA  (Dùng cho đề tài hoặc đề án)

Mẫu A2-ĐXNV ĐTĐA (Dùng cho dự án SXTN).

Mẫu A3-ĐXNV DA  (Dùng cho dự án khoa học và công nghệ)

 

 

 

 

 

 

Tin liên quan