Quay lại

Về việc ban hành Kế hoạch truyền thông về công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2023

Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

20/03/2023 : 00:03

Ban hành Kế hoạch truyền thông về công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2023Tin liên quan