Quay lại

Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

17/03/2023 : 00:03

Sở KH&CN Bình Định vừa tổ chức Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở: “Triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Định” năm 2022. Nhiệm vụ do Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Định chủ trì thực hiện.

Hội đồng KH&CN đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ về hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2022. Ảnh: Thùy Trinh

Thực hiện nhiệm vụ, trong năm 2022, Chi Cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng Bình Định đã đẩy mạnh tuyên truyền, đánh giá tình hình hoạt động năng suất chất lượng tại doanh nghiệp, vận động và hỗ trợ 02 doanh nghiệp tham gia giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2022; đồng thời, lựa chọn 02 doanh nghiệp hướng dẫn triển khai mô hình điểm áp dụng các công cụ cải tiến năng suất chất lượng, hệ thống quản lý chất lượng.

Việc áp dụng các công cụ cải tiến, hệ thống quản lý tiên tiến vào hoạt động sản xuất, kinh doanh đã giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất cao, chất lượng; giúp nhà quản lý có thể kiểm soát tốt quá trình sản xuất và đưa ra những chiến lược kinh doanh mang lại hiệu quả kinh tế cao cho doanh nghiệp.

HƯƠNG GIANG

Tin liên quan