Quay lại

Tăng cường và đổi mới hoạt động đo lường

Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

17/03/2023 : 00:03

Sở KH&CN Bình Định vừa tổ chức Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở: “Kế hoạch thực hiện đề án Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Định” năm 2022. Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Định chủ trì thực hiện.

Đại diện Chi Cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng Bình Định trình bày kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2022. Ảnh: Thùy Trinh

Thực hiện nhiệm vụ, thời gian qua, Chi Cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng Bình Định đã đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền; cung cấp dịch vụ về đo lường; quản lý phương tiện đo của các doanh nghiệp. Đơn vị cũng tổ chức khảo sát và lựa chọn 2 doanh nghiệp để xây dựng mô hình điểm về triển khai áp dụng Chương trình đảm bảo đo lường; hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng các quy trình, phương pháp đo, các ứng dụng tiên tiến trong hoạt động đo lường.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng trong việc hỗ trợ giải quyết thực trạng đo lường tại các doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn tỉnh; nâng cao nhận thức cho các tổ chức, cá nhân về tầm quan trọng của hoạt động đo lường trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế của các doanh nghiệp.

HƯƠNG GIANG

Tin liên quan