Quay lại

Bảo tồn và lưu giữ một số nguồn gen thực vật và vi sinh vật

Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

17/03/2023 : 00:03

Thực hiện nhiệm vụ bảo tồn và lưu giữ một số nguồn gen thực vật và vi sinh vật, thời gian qua, Trung tâm Thông tin - Ứng dụng KH&CN đã tiến hành bảo tồn và lưu giữ 6 nguồn gen thực vật, gồm: Lan Kim tuyến, Lan Thạch Hộc, Keo lai dòng AH1, Bạch đàn dòng U6, Lan Giả hạc Vĩnh Thạnh, Hoa Đồng tiền; đồng thời, bảo tồn và lưu giữ 4 chủng vi sinh vật có giá trị nhằm phục vụ công tác nghiên cứu, cung cấp các sản phẩm phục vụ nông nghiệp sạch bền vững, như: Trichoderma sp., Lactobacillus acidophilus, Saccharomyces cerevisiae, Bacillus sp. Trung tâm cũng tiến hành xây dựng và duy trì mô hình vườn giống cây đầu dòng hoa đồng tiền (Gerbera) phục vụ công tác nghiên cứu và sản xuất; Bảo tồn và lưu giữ một số giống nấm có giá trị dược liệu và giá trị kinh tế.

Vườn hoa giống cây đầu dòng hoa đồng tiền của Trung tâm Thông tin - Ứng dụng KH&CN. Ảnh: HH

Kết quả nhiệm vụ đã góp phần bảo tồn đa dạng sinh học, nguồn gen thực vật, vi sinh vật và nấm cho tỉnh Bình Định; Lưu giữ giống phục vụ công tác nghiên cứu, hoàn thiện công nghệ, cung cấp nguồn giống tốt, sạch bệnh khi thị trường, người dân có nhu cầu; Đồng thời, cung cấp cây giống giá trị kinh tế cao, giống vi sinh chất lượng để xây dựng các mô hình ứng dụng KH&CN trên địa bàn tỉnh.

KHÁNH LINH

Tin liên quan