Quay lại

V/v hướng dẫn các doanh nghiệp thuộc tỉnh đề xuất các nội dung liên quan đến việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ

Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

07/03/2023 : 15:03

THÔNG BÁO :

V/v hướng dẫn các doanh nghiệp thuộc tỉnh đề xuất các nội dung liên quan đến việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ và Quyết định số 50/2020/QĐ-UBND ngày 03/8/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về một số chính sách hỗ trợ phát triển khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Bình Định

 Tin liên quan