Quay lại

Tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN thuộc Đề án khung các nhiệm vụ bảo tồn nguồn gen tỉnh Bình Định đến năm 2025

Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

09/02/2023 : 08:02

Căn cứ Quyết định số 97/QĐ-UBND ngày 11/01/2022 của UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt Đề án khung các nhiệm vụ bảo tồn nguồn gen tỉnh Bình Định đến năm 2025.

Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ thuộc Đề án khung các nhiệm vụ bảo tồn nguồn gen tỉnh Bình Định đến năm 2025: “Bảo tồn nguồn gen dừa nước (Nypa fruticans) nhằm phục hồi rừng ngập mặn, phục vụ du lịch sinh thái và ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Bình Định” - Mã số: QGT37.ĐT.02/2023, cụ thể như sau:
1. Thành phần hồ sơ:
- Đơn đăng ký chủ trì nhiệm vụ Quỹ gen theo Mẫu A-ĐĐK.
- Thuyết minh theo
Mẫu B1-TMĐTCN.
- Tóm tắt hoạt động KH&CN của tổ chức đăng ký chủ nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh theo
Mẫu C1-LLTC.
- Lý lịch khoa học của các cá nhân thực hiện chính nhiệm vụ KH&CN theo 
Mẫu C2-LLCN.
- Giấy xác nhận phối hợp nghiên cứu nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (nếu có) theo 
Mẫu D-PHNC.
- Số lượng hồ sơ:
12 bộ
Các biểu mẫu quy định nói trên download tại website Sở Khoa học và Công nghệ, cụ thể theo đường dẫn như sau:
Vào địa chỉ
http://skhcn.binhdinh.gov.vn -> vào Mục Thông báo -> chọn Biểumẫu thuyết minh nhiệm vụ Quỹ gen.
2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ:
- Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn (Hồ sơ được đóng gói, niêm phong của tổ chức tham gia tuyển chọn) được gửi theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến Phòng Quản lý khoa học - Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định. (Số 208 Diên Hồng, phường Ngô Mây, TP. Quy Nhơn, Bình Định
- Thời hạn nhận hồ sơ:
trước 17h00, ngày 21/02/2023.
 Tin liên quan