Quay lại

Công khai Danh mục dịch vụ công thực hiện trực tuyến toàn trình thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ

Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

25/11/2022 : 14:11

Căn cứ Quyết định số 3719/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố Danh mục 912 dịch vụ công thực hiện trực tuyến toàn trình trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Bình Định.
Sở Khoa học và Công nghệ công khai Danh mục 30 dịch vụ công thực hiện trực tuyến toàn trình thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Bình Định (tại địa chỉ: https://dichvucong.binhdinh.gov.vn)Tin liên quan