Quay lại

Quyết định số 24/QĐ-SKHCN ngày 07/02/2022 về việc công bố HTQLCL phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của khối Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ

Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

09/10/2022 : 20:10

Quyết định số 24/QĐ-SKHCN ngày 07/02/2022 về việc công bố HTQLCL phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của khối Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệTin liên quan