Quay lại

Kế hoạch số 03/KH-SKHCN ngày 04/01/2022 về duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 của khối Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ năm 2022

Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

08/10/2022 : 22:10

Kế hoạch số 03/KH-SKHCN ngày 04/01/2022 về duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng  theo TCVN ISO 9001:2015 của khối Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ năm 2022Tin liên quan