Quay lại

Đường link và mã qr code cuộc điều tra, thăm dò dý luận xã hội bằng hình thức trực tuyến (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)

Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

07/10/2022 : 14:10

Đường link: https://dlxh.btgtw.vn/Home/Index?surveyId=164

Mã QRCODE

Tin liên quan