Quay lại

Thông báo điều chỉnh kế hoạch số 32/KHSTNMT ngày 21/9/2022 về việc tổ chức cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật “Lăng kính xanh”- năm 2022

Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

07/10/2022 : 10:10

Thông báo điều chỉnh kế hoạch số 32/KHSTNMT ngày 21/9/2022 về việc tổ chức cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật “Lăng kính xanh”- năm 2022Tin liên quan