Quay lại

Thông báo về việc đăng ký nhu cầu tìm kiếm, chuyển giao công nghệ từ nước ngoài của địa phương

Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

26/09/2022 : 10:09

Căn cứ văn bản số 2485/BKHCN-UWDCN ngày 19/9/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phối hợp xác định nhu cầu tiềm kiếm, chuyển giao công nghệ nước ngoài từ các doanh nghiệp, tổ chức. 

Căn cứ văn bản số 5495/UBND-VX ngày 21/9/2022 của UBND tỉnh Bình Định về việc xác định nhu cầu tìm kiếm, chuyển giao công nghệ nước ngoài từ các doanh nghiệp, tổ chức;

Nhằm mục đích hỗ trợ, thúc đẩy các hoạt động chuyển giao, đổi mới và phát triển công nghệ của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hiện nay, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các doanh nghiệp, tổ chức phối hợp đăng ký nhu cầu tìm kiếm, ứng dụng, chuyển giao công nghệ nước ngoài của đơn vị.

Văn bản đăng ký gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 12/10/2022 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Khoa học và Công nghệ.

* Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Phòng Quản lý công nghệ và Sở hữu trí tuệ - Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định 

(208 Diên Hồng, tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định/ Điện thoại: 056.3521098)

Sở Khoa học và Công nghệ xin thông báo đến các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để triển khai việc đăng ký.

Xem toàn bộ thông báo tại đây.

Tin liên quan