Quay lại

Kết quả tuyển dụng và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Khám phá khoa học và Đổi mới sáng tạo trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2022

Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

22/06/2022 : 09:06

Căn cứ Quyết định số 268/QĐ-SKHCN ngày 21/6/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức Trung tâm Khám phá khoa học và Đổi mới sáng tạo trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2022. Sở Khoa học và Công nghệ thông báo kết quả tuyển dụng và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Khám phá khoa học và Đổi mới sáng tạo năm 2022, cụ thể file đính kèmTin liên quan