Quay lại

Danh sách thí sinh dự thi theo số báo danh, phòng thi, sơ đồ bố trí thi vòng 2, kỳ thi tuyển dụng viên chức Trung tâm Khám phá khoa học và Đổi mới sáng tạo và Trung tâm Phân tích và Đo lường Chất lượng năm 2022

Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

17/06/2022 : 16:06

Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo niêm yết danh sách thí sinh dự thi theo số báo danh, phòng thi, sơ đồ bố trí thi vòng 2, kỳ thi tuyển dụng viên chức Trung tâm Khám phá khoa học và Đổi mới sáng tạo và Trung tâm Phân tích và Đo lường Chất lượng năm 2022 (phụ lục kèm theo).
* Một số lưu ý đối với thí sinh:
- Danh sách thí sinh dự thi theo số báo danh, phòng thi, sơ đồ bố trí thi vòng 2 được niêm yết tại địa điểm thi (Sở Khoa học và Công nghệ, 208 Diên Hồng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) và được đăng trên Trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ, địa chỉ: skhcn.binhdinh.gov.vn.
- Thí sinh có mặt tại địa điểm thi vào lúc 07h00 ngày 18/6/2022 tại Sở Khoa học và Công nghệ và thực hiện theo Thông báo triệu tập thí sinh.
Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo để các thí sinh được biết.

Xem toàn bộ thông báo tại đây.

Tin liên quan