Quay lại

Triệu tập thí sinh dự tuyển vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức Trung tâm Khám phá khoa học và Đổi mới sáng tạo năm 2022

Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

08/06/2022 : 14:06

Thực hiện Kế hoạch số 148/KH-SKHCN ngày 04/3/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Khám phá khoa học và Đổi mới sáng tạo trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2022.
Căn cứ Thông báo số 04/TB-HĐTDVC ngày 20/5/2022 của Hội đồng tuyển dụng viên chức về kết quả danh sách danh sách thí sinh đáp ứng đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức Trung tâm Khám phá khoa học và Đổi mới sáng tạo năm 2022.
Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở thông báo triệu tập thí sinh dự tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức Trung tâm Khám phá khoa học và Đổi mới sáng tạo năm 2022, cụ thể như sau:

1. Về danh sách thí sinh tham gia dự thi vòng 2:

Thí sinh đáp ứng đủ điều kiện dự tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức Trung tâm Khám phá khoa học và Đổi mới sáng tạo năm 2022 và đã nộp lệ phí dự tuyển theo quy định tại Thông báo số 04/TB-HĐTDVC ngày 20/5/2022 (Chi tiết danh sách thí sinh kèm theo)

2. Về thời gian, địa điểm tổ chức thi vòng 2:

a) Thời gian thi: sáng ngày 18/6/2022 (thứ 7) 

- Thí sinh có mặt tại phòng thi từ 07h00 ngày 18/6/2022

- Thời gian bắt đầu thi từ 07h30 ngày 18/6/2022

b) Địa điểm thi: Sở Khoa học và Công nghệ (địa chỉ: 208 Diên Hồng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định).

c) Hình thức thi: Phỏng vấn

3. Một số lưu ý đối với thí sinh

- Tài liệu ôn tập, nội dung, hình thức thi: Theo Thông báo số 06/TBHĐTDVC ngày 20/5/2022 của Hội đồng tuyển dụng viên chức đã đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ (skhcn.binhdinh.gov.vn).

- Nếu có sự thay đổi về thời gian và địa điểm thi vòng 2, Hội đồng tuyển dụng viên chức sẽ thông báo trên Trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ 

- Thi sinh có mặt tại phòng thi theo đúng thời gian quy định, mặc trang phục lịch sự và mang giấy tờ tùy thân (chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cứu công dân hoặc giấy phép lái xe) để xuất trình trước khi vào phòng thi.

- Thường xuyên theo dõi thông tin về kỳ tuyển dụng đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ để biết thông báo mới (nếu có) và đến dự thi đúng thời gian, địa điểm theo thông báo.

Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở thông báo.

Xem toàn bộ thông báo tại đây.

Tin liên quan