Quay lại

Báo cáo thực trạng công tác đảm bảo an toàn bức xạ sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế năm 2021

Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

26/11/2021 : 14:11

Báo cáo thực trạng công tác đảm bảo an toàn bức xạ sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế năm 2021.

Xem toàn bộ báo cáo tại đây.

Tin liên quan