Quay lại

Thông báo kết quả tuyển dụng và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Khám phá khoa học trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021

Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

29/06/2021 : 08:06

1. Kết quả tuyển dụng: danh sách 06 thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Khám phá khoa học trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021 (Chi tiết theo phụ lục kèm theo).

2. Thí sinh trúng tuyển có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng để Sở Khoa học và Công nghệ kiểm tra trước khi ra quyết định tuyển dụng theo quy định, cụ thể:

a) Hồ sơ tuyển dụng bao gồm:

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

- Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có).

- Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp. Thời điểm cơ quan có thẩm quyền chứng thực văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập và cấp phiếu lý lịch tư pháp được thực hiện trong thời hạn kể từ ngày có Thông báo này cho đến thời điểm thí sinh nộp hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng.

b) Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Thí sinh nộp trực tiếp tại Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ (địa chỉ: số 208 Diên Hồng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, số điện thoại: 0256.3520266) từ ngày 29/6/2021 đến hết ngày 29/7/2021 (trong giờ hành chính).

c) Nếu quá thời hạn nêu trên, thí sinh trúng tuyển không nộp hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định của pháp luật thì Sở Khoa học và Công nghệ sẽ hủy kết quả trúng tuyển của thí sinh và thực hiện các bước tiếp theo theo quy định.

Lưu ý: Thí sinh mang theo bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập và giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có) để kiểm tra, đối chiếu.

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo để các thí sinh trúng tuyển được biết, thực hiện.

Xem toàn bộ thông báo tại đây.

Tin liên quan