Quay lại

Thông báo kết quả thi vòng 2, kỳ tuyển viên chức tại Trung tâm Khám phá khoa học năm 2021

Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

22/06/2021 : 10:06

Thực hiện Kế hoạch số 191/KH-SKHCN ngày 18/3/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Khám phá khoa học trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021;

Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở đã tổ chức thi môn nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2) bằng hình thức phỏng vấn vào ngày 19/6/2021 ở từng vị trí dự tuyển, nay thông báo kết quả kỳ thi vòng 2 của thí sinh (chi tiết kết quả kèm theo)

Thông báo này thay cho giấy báo kết quả thi vòng 2 và đăng công khai trên Trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ, địa chỉ: skhcn.binhdinh.gov.vn.

Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo để các thí sinh được biết.

Xem toàn bộ thông báo tại đây.

Tin liên quan